Lite längre ner på sidan hittar du både kommande och tidigare Torghandlar (Arkiv). I de tidigare Torghandlarna finns inspelade presentationer och delat material infogat i programmet. På Torghandels YouTube-kanal, Torghandel-TV, hittar du alla presentationer som filmats sedan Torghandel startade 2011.

Torghandel är en mötesplats för lärare, pedagoger och skolledare inom skola och förskola, där kollegor delar med sig av hur de arbetar i sin verksamhet och bjuder in till reflektion och samtal.

Torghandel planeras och genomförs av Center för skolutveckling (Cfs) i samverkan med skolförvaltningarna.