Vårens Torghandel skola ställer frågan om hur undervisning ser ut som utvecklar elevers digitala kompetens utifrån läroplanens fyra aspekter

  • att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

I juli 2018 träder de reviderade läroplanerna för grund- och gymnasieskolan i kraft. Vad betyder det? Hur förbereder du dig? Kom och låt dig inspireras av kollegors exempel, funderingar och erfarenheter från sin undervisning. 

Lärmiljö som främjar digital kompetens

Hur kan en lärmiljö se ut som utvecklar digital kompetens? Jag ger exempel på hur vi har arbetat med programmering och datalogiskt tänkande i klassrummet. Vi kommer tillsammans göra en övningsuppgift som tränar kod och datalogiskt tänkande och som är populär bland eleverna.

Jenny Bernhardsson, lärare F-3 Lillekärrskolan, Norra Hisingen

Kan en bild ljuga?

Våra elever följer dagligen bildflöden på internet så hur kan man använda det för att stärka eleverna i deras förmåga att analysera bilder via sociala medier. Kan en bild ljuga?

Jakob Norrby, lärare F-3 Landamäreskola, Västra Hisingen

Skoltidning och QR-koder

I den skoltidning jag startat finns ett antal QR-koder kopplade till olika bilder. När man skannar koderna kan man höra olika ljudklipp. Det kan till exempel vara en bokrecension, ett samtal eller en sång. Jag kommer att berätta om skoltidningen och hur jag gått tillväga när jag gjort ljudfiler med eleverna och sedan länkat dessa till QR-koder.

Åsa Johansson, lärare F-3 Önneredsskolan, Västra Göteborg

Åsas presentation som pdf

Manual för QR-koder

Källkritik med Bamse

Hur förklarar vi källkritik för yngre elever på ett begripligt sätt? Vi kommer visa exempel på hur vi i en åk 1 har arbetat med att lära eleverna värdera och kritiskt granska källor.

Natalia Lessner och Daniela Gicarevska, lärare F-3 Långmosseskolan, Angered

Natalias och Danielas presentation som pdf

Greenscreen i klassrummet

Jag kommer att visa hur man på ett enkelt sätt kan använda sig av greenscreen i arbetet med eleverna. Vi har använt oss av appen DoInk som är enkel att arbeta med. Jag visar hur man kan blanda stillbilder och rörlig film, svartvitt med färg, göra egna lokala nyhetsprogram med mera. Bara fantasin sätter gränser!”

Steve Andreasson, lärare Ellen Keyskolan, Norra Hisingen