Tillgänglighetsredogörelse lartorget.goteborg.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för lartorget.goteborg.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på lartorget.goteborg.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital service

För lartorget.goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för lartorget.goteborg.se

Göteborgs Stad är ansvarig för lartorget.goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgängligt är lartorget.goteborg.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • Vissa videoklipp saknar textning.
  • Viss text klipps av när den storleksändras

För dig som använder skärmläsare

  • Vissa bilder och länkar saknar beskrivande text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • I vissa fall finns det flera länkar som har exakt samma länktext men som leder till olika sidor.

För dig som lider av färgblindhet eller nedsatt syn

  • Länkar i löpande text kan vara svårt att identifiera.
  • Det finns länkar på vissa sidor som inte lever upp till kraven för kontrast mellan text och bakgrund.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 28 juni 2021.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att lartorget.goteborg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna synpunkter till redaktionen

Här hittar du kontaktuppgifter där du kan lämna synpunkter på tillgängligheten på lartorget.goteborg.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

 

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.