VFU, mentorskap och introduktionsår

VFU i skolor och förskolor är en del av lärarutbildningen, där lärarstudentens teoretiska utbildning får möta praktiken. VFU ger studenten möjlighet att aktivt delta i undervisningen och skaffa sig kunskap om det komplexa läraryrket, med stöd av erfarna lärare och pedagoger. Studenterna får också chansen att bidra med sitt perspektiv på utvecklingen av skolan när de möter pedagoger i verksamheten.


Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.