Enligt skollagen ska alla lärare med en anställning över 30 dagar få en introduktion och en mentor. Förra året började grundskoleförvaltningen med en särskild satsning för att göra introduktionsåret mera likvärdigt i staden. Den centrala HR-avdelningen stöttar rektorerna i att hitta mentorer till de nyutexaminerade lärarna och matcha mellan olika skolor om det behövs.

– Vi vet att introduktionen är otroligt viktig för att du som lärare ska känna dig trygg. Men vi vill också synliggöra våra erfarna lärare och ta tillvara deras kompetens för att dela med våra nyexaminerade lärare, säger Caroline Söderlind Löfdahl, utvecklingsledare på grundskoleförvaltningens kompetensförsörjningsenhet.

Coachande förhållningssätt

Alla nyanställda lärare bjuds in för att lyssna till en föreläsare från Göteborgs universitet om att vara privat, personlig och professionell i yrkesrollen. Efter föreläsningen samtalar lärarna i grupp om det de hört. Även mentorerna får kompetensutveckling i coachande förhållningssätt, om vilka skillnader det finns mellan att handleda en VFU-student och att stötta en nyutbildad kollega.

Hedvig Dillner började som lärare på Sandeklevsskolan vid höstterminen 2023. Hon frågade om mentorskap redan på anställningsintervjun.

– När jag tog examen hade jag mycket teori med mig men hade inte haft fullt ansvar för en grupp elever. Det var därför viktigt för mig att få en mentor. Som ny lärare måste man ständigt fundera över vad man behöver utveckla i sin undervisning, säger hon.

Lyfter blicken

Malin Essborg, lärare på Nytorpsskolan, är en erfaren VFU-handledare. Även om det inte fanns någon möjlighet att få in mentorstiden i schemat bestämde hon sig för att ta uppdraget som mentor för att kunna lyfta blicken utanför klassrummet och den egna arbetsplatsen.

– Jobbet i skolan är intensivt och det är ofta man hamnar i det akuta. Då kan vi prata om hur vi bör agera i olika situationer. Samtalen med Hedvig hjälper mig att se mig själv och min undervisning utifrån, att se nya detaljer, säger hon.

Under introduktionsperioden är tio samtal per år med sin mentor ett riktmärke. Malin Essborg och Hedvig Dillner har hittills träffats tre gånger. De har valt att ha sina möten i olika lokaler varje gång, i och utanför sina arbetsplatser, för att tänka i nya banor.

Reflektionsfrågor som grund

Som grund för samtalen har de fått reflektionsfrågor att utgå ifrån, om till exempel tillgängliga lärmiljöer, ämnesdidaktik och gruppdynamik. Men eftersom båda är språklärare och jobbar på skolor med liknande förutsättningar har de också mycket att samtala om när det gäller undervisning och rollen som lärare.

– Vi pratar om hur jag kan skanna av min vecka, känna av stämningen och planera utifrån det. Vi bollar svåra situationer och konfliktlösning, lyhördhet och pratar om hur jag som lärare blir ännu bättre på att tillgodose elevernas behov, säger Hedvig Dillner.

Ibland tipsar de varandra om lektionsmaterial och om olika sätt att börja och avsluta en lektion. De konstaterar gemensamt att lärandet måste vara kul och att det måste få ta tid. De pratar om att se den formativa bedömningen som en process och att slutprodukten inte alltid är det viktigaste.

Bekräftar varandra

De är båda språklärare och jobbar i område Nordost på skolor med liknande förutsättningar. Mötena ger tid för reflektion och utvärdering och möjlighet att bekräfta varandra och hitta snabbare lösningar i vardagen.

– Det ger även mig otroligt mycket att få bolla med en kollega. När jag haft en lektion jag inte är nöjd med, just då är det som viktigast att stanna upp och fundera på vad som ändå fungerade. Att uppmärksamma det som fungerar är många gånger vägen framåt, säger Malin Essborg.

Innan de skiljs åt ser de till att boka in nästa träff.

– Då vet vi att det verkligen blir av och vi hinner reflektera innan vi ses, säger Hedvig Dillner.

 

Text och foto: Katarina G Strandberg