Om Lärtorget

Lärtorget är en webbplats för dig som arbetar inom förskola och skola i Göteborg. Här hittar du inspiration, fortbildning och resurser att använda i din undervisning, eller för ditt eget lärande. Förutom artiklar, bloggar och filmer finns en kalender samt en bank med lärresurser som produceras inom staden eller av samarbetspartners. Du hittar några av våra samarbetspartners under Producenter.

Lärtorget tillhandahålls av Center för skolutveckling, som är en gemensam resurs för samtliga skolförvaltningar i Göteborgs Stad och för fristående verksamheter. Center för skolutveckling stödjer utveckling av undervisning och pedagogiskt ledarskap, genom bland annat fortbildning, vetenskapligt stöd och praktiknära forskning.  

Arkiv för materialet från Pedagog Göteborg

På Lärtorget hittar du också artiklar och blogginlägg som tidigare publicerats på Pedagog Göteborg, en webbplats som fanns mellan 2017 och 2020 och som nu är avvecklad.  Materialet finns under respektive kategori i huvudmenyn (Verksamhet, Ämne och Tema) och är markerat med “Tidigare publicerad på Pedagog Göteborg”.

Kontakta oss

Telefon

Se telefonnummer för respektive redaktionsmedlem.

E-post

lartorget@educ.goteborg.se

Adress

Bohusgatan 13, 402 29 Göteborg.

Läs vår blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.