Om Lärtorget

Lärtorget är ett verksamhetsstöd för dig som arbetar inom förskola och skola i Göteborg. Här hittar du inspiration, fortbildning och resurser att använda i din undervisning, eller för ditt eget lärande.

Lärtorget tillhandahålls av Center för skolutveckling, som har i uppdrag att stödja, stimulera, initiera och utmana till skolutveckling i både kommunala och fristående verksamheter i Göteborg. Förutom artiklar, bloggar och filmer finns en kalender för fortbildning samt en bank med lärresurser som producerats inom staden eller av samarbetspartners (bland andra Göteborgs Universitet, GR Läromedel, Västra Götalandsregionen och Chalmers). Du hittar några av dem under Producenter.

 

Arkiv för materialet från Pedagog Göteborg

På Lärtorget hittar du också artiklar och blogginlägg som tidigare publicerats på Pedagog Göteborg, en webbplats som fanns mellan 2017 och 2020 och som nu är avvecklad.  Materialet finns  under respektive kategori i huvudmenyn (Verksamhet, Ämne och Tema) och är markerat med “Tidigare publicerad på Pedagog Göteborg”.

Kontakta oss

Telefon

Se telefonnummer för respektive redaktionsmedlem.

E-post

lartorget@educ.goteborg.se

Adress

Bohusgatan 13, 402 29 Göteborg.

Läs vår blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.