Som inspiration de här första, lite gråmulna veckorna på nya arbetsåret vill vi dela några av de mest lästa artiklarna och blogginläggen på Lärtorget under 2022! De handlar om språkutvecklande undervisning i förskolan och grundskolan, studiehandledning, forskningslitteracitet och varför relationsbyggande är viktigt i lärares ledarskap. Så har du missat något som kan vara intressant för dig, får du en chans till. Vi vill också skicka ett varmt tack till alla lärare, rektorer och övriga som delat med sig av sin kunskap under året!

Språkutvecklande undervisning i förskolan

På förskolan Eriksbo Östergärde använder pedagogerna flera olika metoder i den språkutvecklande undervisningen. Reading to learn-pedagogiken ger barnen kunskap om språkets beståndsdelar och förståelse för texten som symbol. Läs artikeln

Studiehandledning på distans

Läs om projektet som undersöker om fjärrundervisning kan ge fler elever tillgång till studiehandledning och ändå bevara kvaliteten. Läs artikeln

Utmaningar och strategier för ett långsiktigt utvecklingsarbete

I den här artikeln berättar utvecklingsledaren Caroline Hatcher om Ryaskolans fleråriga satsning på språkutvecklande undervisning och genrepedagogik. Att våga ompröva strategin under resans gång är ibland nödvändigt. Läs artikeln

Vad behöver lärare kunna om forskning?

Vad krävs för att kunna förstå, värdera och använda forskning? Och vilka fallgropar finns? Lärtorget har pratat med Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö Universitet, som skrivit en bok om lärares forskningslitteracitet. Läs artikeln

Relationskompetens och ledarskap

Ahmed El Daba, lärare i engelska och religion på Burgårdens gymnasium, berättar om sitt ledarskap i klassrummet och vilka strategier han använder för att skapa goda relationer och en trygg miljö för lärande. Läs artikeln

Bloggen Språskatten: Kan vi komma överens om att sluta säga att elever saknar språk?

Anna Månsson Nylund, förstelärare och SLS-utvecklare, skriver om hur den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen behöver göra eleverna blir aktiva, ge dem stöttning och förutsättningar att lära i meningsfulla sammanhang.

Läs blogginlägget