Språkutveckling

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är ett språkutvecklande förhållningssätt viktigt i alla ämnen. I kolumnen till höger kan du filtrera för att hitta artiklar och blogginlägg om Reading to Learn, Skriva sig till lärande (STL), Advancing literacy och Translanguaging.

I Göteborgs Stad pågår flera utbildningar och insatser i språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Mer information om dessa hittar du på Center för skolutvecklings webbsida.


Blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.