Språkutveckling

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är ett språkutvecklande förhållningssätt viktigt i alla ämnen. I Göteborgs Stad pågår flera insatser kring detta. I kolumnen till höger kan du filtrera för att läsa artiklar och blogginlägg om Reading to Learn, Skriva sig till lärande (STL), Teachers College och Translanguaging. Mer information om dessa och andra insatser hittar du på Center för skolutvecklings hemsida.


Blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.