Syftet med genrepedagogiken är att stärka elevers förmåga att läsa och skriva ämnestypiska texter för att därigenom kunna förbättra deras kunskapsutveckling och skolans måluppfyllelse.

Center för skolutveckling har arrangerat fortbildning för lärare i genrepedagogiken Reading to Learn, R2L, sedan 2013 i samarbete med Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt. Nu finns alltså möjligheten att få universitetspoäng inom genrepedagogiken.

– En universitetskurs ger nya kunskaper och möjligheten att ta ett steg tillbaka och reflektera över varför den egna undervisningen ser ut som den gör – och hur den kan förfinas. Och så är det roligt att möta kollegor från andra skolor och stadier, fortsätter Susanne Staf.

Strategier för läsning och skrivning

R2L har sitt ursprung i Australien och kärnan är ett antal strategier för lärare i att stödja sina elevers läsning och skrivande.

– Lärare får kunskap om vad som utmärker texter i olika ämnen och genrer. De får också handfasta strategier för hur de kan förbereda och stötta elevers läsning, tolkning och skrivande, säger Pernilla Andersson Varga, lektor på Center för skolutveckling.

Lärare som undervisar enligt R2L lägger mycket tid på att förbereda texter för gemensam läsning. På det sättet introduceras eleverna till ett metaspråk som gör det möjligt att tala om de texter de läser och skriver i olika ämnen. En central del är det gemensamma skrivandet av ämnestypiska texter som läraren leder för att alla elever ska få möjlighet att förstå och själva formulera de språkliga val som ingår i skrivandet.

Studera och undervisa parallellt

Kursen Genrepedagogik i teori och praktik ger kunskap om pedagogikens tillkomst och utveckling liksom teorierna bakom, och inte minst hur pedagogiken kan tillämpas i klassrummet. Den vänder sig till dig som undervisar i textrika ämnen och vill kunna erbjuda eleverna en språk- och kunskapsutvecklande undervisning på solid teoretisk grund.

Kursen erbjuds på kvartsfart, 25% studietakt, för att det ska vara möjligt att studera samtidigt som du undervisar. Sista ansökningsdag är 17 april.

– Det här är ett steg i riktning mot den professionstrappa för fortbildning som ska göra det möjligt för förskollärare, lärare och rektorer att utveckla sin yrkesskicklighet inom ett enhetligt och mer förutsägbart system än vad som finns idag, säger Susanne Staf.

gu.se: Mer information om kursen

Mer om Reading to Learn på Lärtorget

readingtolearn.com.au