Advancing literacy (Teachers College)

Advancing literacy vid Teachers College på Columbiauniversitetet arbetar aktivt med att utveckla den språkutvecklande undervisningen i grundskolan så att alla elever får möjlighet att tillägna sig en reflekterande och djup läsförståelse.

Läs mer på Center för Skolutvecklings hemsida


Blogg
Blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.