Teachers College Reading and Writing Project

Vid Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP), Columbiauniversitetet, New York, arbetar man aktivt med att utveckla den språkutvecklande undervisningen i grundskolan så att alla elever får möjlighet att utveckla en reflekterande och djup läsförståelse.

Läs mer på Center för Skolutvecklings hemsida


Blogg
Blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.