På Långmosseskolan besöker vi en förskoleklass och en årskurs två-klass, som båda jobbar med berättande text. På Vättleskolan besöker vi en klass i årskurs 6 under en lektion med fokus på argumenterande text.

Läs fler artiklar om vad TCRWP innebär och hur det konkret kan användas i klassrummet.

Långmosseskolan – förskoleklass

På Långmosseskolan arbetar eleverna i förskoleklassen med berättande texter, som har en början, en mitt och ett slut. Först ritar eleverna tre bilder som beskriver händelseförloppet och skriver sedan själva, eller får hjälp av läraren att skriva, vad som händer på varje bild.

Långmosseskolan – årskurs 2

Årskurs 2-klassen arbetar med ”Korta stunder”, vilket innebär att eleverna ska berätta om något som hände under en kort stund (exempelvis “när jag köpte en glass men tappade den på marken”). Eleverna ska beskriva händelseförloppet samt hur de själva kände sig när händelsen skedde – i ord och bild. Först modellerar läraren genom att själv göra en ”kort stund” och visa eleverna, innan det är elevernas tur att själva skapa en ”kort stund”.

Efter att läraren har modellerat börjar eleverna i klass 2e med att prata med en kompis om vad de ska rita och skriva och hur de kände sig i den situation de ska beskriva. Sedan börjar de med att skissa tre bilder, och skriver sedan en text till varje bild i händelseförloppet.


Vättleskolan

På Vättleskolan arbetar klass 6b med argumenterande texter. Efter att läraren modellerat och visat en text hon skrivit, får eleverna enskilt jobba med sin egen argumenterande text. Därefter arbetar de i par eller tre och tre, så att de kan få hjälp av andra elever att komma vidare med sina texter. Texten är uppbyggd med rubrik, åsikt och sedan följer elevernas argument. På slutet av lektionen gör lärare och elever en gemensam sammanfattning, där de muntligt går igenom några av elevernas texter.

Text och film: Hanna Sandgren