Lärtorget är en plats för inspiration, fortbildning och stöd för dig som arbetar med undervisning i Göteborgs förskolor och skolor.

På Lärtorget kan du orientera dig, omvärldsbevaka och fördjupa dig kring olika pedagogiska utvecklingsområden och hitta vägar till fortbildning. Här hittar du bland annat artiklar, filmer, bloggar, en kalender för fortbildning och olika lärresurser att använda i din undervisning. Även tidigare publicerat material från Pedagog Göteborg finns på webbplatsen.

Allt material är kategoriserat så att du kan söka på verksamhetsform, skolämne och temaområde.

Lärtorget är en del av Center för skolutvecklings uppdrag att ”stödja, stimulera, initiera och utmana till skolutveckling”. Olika verksamheter, både inom staden och externa samarbetspartners, bidrar till innehållet. Genom att samla resurser och erbjudanden på en gemensam sida blir det lättare för dig att hitta det som är intressant för just dig i din roll.

Vi hoppas att Lärtorget ska bidra till ett kollektivt lärande och kunskapsbyggande för pedagoger och skolledare i Göteborg, både inom och mellan utbildningsområdets olika verksamheter och skolformer.

/Center för skolutveckling