Om du vill söka efter nyare filmer som inte finns med i listan här nedanför kan du gå till media.netflix.com och söka med ordet ”screenings”. Då får du någorlunda bra träffar och sedan behöver du kontrollera att filmen du önskar visa är tillåten. De filmer som är tillåtna har följande text angiven i informationen för filmen: ”BEVILJANDE AV BEHÖRIGHET FÖR VISNINGAR I UTBILDNINGSSYFTE (GRANT OF PERMISSION FOR EDUCATIONAL SCREENINGS)”.

Ett abonnemang på Netflix behövs för att kunna visa filmerna. Det här är de filmer som är tillåtna för engångsvisningar i utbildningssyfte:

Tack till Pedagog Värmland och Tabitha Ochtera MLIS, Serials & Media Librarian, som ställt samman en nästan komplett lista vi kunde utgå från och gjort den tillgänglig med Creative Commons-licensen CC – Attribution.

Här finns fler källor till att visa film i klassrummet.