Vårens Torghandel skola ställer frågan om hur undervisning ser ut som utvecklar elevers digitala kompetens utifrån läroplanens fyra aspekter

  • att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

I juli 2018 träder de reviderade läroplanerna för grund- och gymnasieskolan i kraft. Vad betyder det? Hur förbereder du dig? Torghandeln den 20 mars bjöd på några kollegors exempel, funderingar och erfarenheter från sin undervisning. 

Microbits

Jag visar hur jag introducerat programmering med Microbit (blockprogrammering) med elever i åk 3-6 på Dalaskolan där jag arbetar som klasslärare i åk 3. Om vi hinner får ni prova några enkla övningar på egen hand. Ta med dator.

Annie Lagnander, lärare Dalaskolan, Västra Göteborg

Annies presentation som pdf

Aspekter av digital kompetens i undervisningen

Hur kan vi föra in de olika aspekterna av digital kompetens i undervisningen? Vilka möjligheter och utmaningar ser vi i relation till tid och övrigt kunskapsinnehåll i undervisningen? Jag visar exempel på material och hur jag har använt det med eleverna. Välkomna!
Anne-Marie Cederqvist, lärare Skutehagen 4-6, Västra Hisingen, CUL-doktorand på GU

Google Classroom som navet i undervisningen

Jag demonstrerar hur jag bygger min undervisning kring Google Classroom. Med hjälp av Classroom distribuerar jag ut uppgifter, länkar, filmer m.m. Vi går igenom allt från grunden, hur man startar en kurs, till mer avancerade funktioner som att schemalägga en lektion.

Obs. Att arbeta med Google Classroom förutsätter att ens skola är påkopplat på G-Suite (GAFE)

Till Martins sida för fortbildning rIKTigt vIKTigt 

Martin Björklund, lärare med uppdrag inom IKT Bagaregårdsskolan, Örgryte Härlanda

Martins presentation som pdf

Arbeta pro-aktivt mot kränkningar på nätet

Jag berättar hur jag arbetar med att upptäcka, förebygga och åtgärda kränkningar på nätet.

Magnus Lidström, lärare Dalaskolan, Västra Göteborg

Podcast i undervisningen

Vi berättar om hur vi arbetat med få alla elever aktiva och deltagande i läsning och tolkning av skönlitteratur, där de bland annat får använda sin mediekunskap från Youtube.


Eric Lingefors, svenska och Lynette Lyreby, SO/engelska och svenska från Kärraskolan 4-6