Laddar Evenemang

Lärarnas forskningskonvent 2024 – delta på plats eller online!

När: 17/06 kl. 09:00 - 16:30
Var: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 14 juni
Hitta hit
Bild på fyra av huvudföreläsarna på konventet.

Välkommen till Lärarnas forskningskonvent 2024! På denna mötesplats får du möjlighet att fördjupa dig i konkret forskning direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning. Vi samlas för att diskutera och bygga kunskap tillsammans med ett 30-tal praktiknära forskare inom området.

En av keynote-talarna är den nyazeeländska professorn Helen Timperley vars forskning om lärares professionella lärande och utveckling har fått genomslag över hela världen, inte minst här i Sverige. En annan keynote-talare är professor Michael Tengberg vid Karlstads universitet som presenterar forskning om undervisningskvalitet i svenska klassrum, och relationen mellan undervisning och resultat.

Under dagen kan du välja mellan ett antal parallella sessioner, bland annat kring hur AI förväntas forma framtidens kunskap men också kring aktuell forskning om matematik- och skrivundervisning.

Fokus för forskningskonventet ligger på:

  • hur praktiknära forskning kan bidra till att utveckla undervisningen och hur du kan implementera forskningsresultat i din undervisning.
  • det professionella lärandet, reflektion över den egna praktiken, samt dialog kring hur forskning kan bidra till att främja professionellt lärande bland lärare.
  • hur vi kan integrera forskning i undervisningen för att skapa en mer evidensbaserad undervisningspraktik.
  • att främja samarbete mellan forskare och lärare samt skapa möjligheter för lärare att nätverka och utbyta erfarenheter och kunskap kring undervisningsutveckling.

 

Målgrupp 

Lärare, rektorer och representanter för skolhuvudmän inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

 

Delta på plats eller online via länk!

Du kan välja mellan att delta på plats eller att delta online.

Läs mer om programmet och anmälan

Lärarnas forskningskonvent 2024 – delta på plats eller online!

När: 17/06 kl. 09:00 - 16:30
Var: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 14 juni

Arrangör:

Sveriges lärare

Arrangör:

Lärarstiftelsen

Arrangör:

Göteborgs universitet

Arrangör:

Lärarfortbildning AB

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.