Programmet presenteras här allt eftersom det blir klart. Anmäla dig kan du göra redan nu.

Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Datum: 10 november 2020

Tid: 14:00-17:00

>> Anmälan 

Förskolan på Konstmuséet

Barn har lika stor rätt till stadens ytor som alla andra – även i centrum. En förskoleavdelning på Valhallagatan har valt att utforska Götaplatsen och Konstmuseet. Vad händer när barn erövrar en plats och skapar en egen relation till den?

Malla Täckholm, ateljépedagog berättar hur  barnen tar del av konst, kultur och övar sig i att reflektera, kritiskt granska och tolka bilder.

Vi undersöker robotar

Lena Kristensson, Pilegården

Presentation kommer inom kort.