skolledare i digitaliserad värld

Vårens Torghandel Leda för digitalisering hade fokus  på vad det är lärare och pedagoger förväntas göra och vilka förutsättningar de behöver för att lyckas. Under förmiddagens Torghandel berättade två stadsdelar hur de tagit sig an utmaningarna att skapa dessa förutsättningar i hela styrkedjan, på sektors-, områdes- och enhetsnivå.

Inledde förmiddagen gjorde Malin Frykman, utvecklingsledare för grundskolan i Kungälvs Kommun, med bred erfarenhet av digitalisering både som rektor och utvecklingsledare. Hon är också författare till boken Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande. Därefter delade Västra och Norra Hisingen med sig av sina respektive erfarenheter från arbetet med skolans digitalisering. Vilka insatser gör skillnad? Vilka lärdomar har dragits och hur påverkar de det fortsatta arbetet med digitaliseringen?

Malin Frykman, “stolt utvecklingsnörd”

Presentation: https://www.slideshare.net/secret/3gB96F9oh3siLWLänk till bokens webbsida där mallar m.m. finns: http://www.skolledareiendigitalvarld.se/

Västra Hisingen

Peter Johansson SC, Marie Sköld OC,
Lotta Fremlén och Malin Eriksson Verksamhetsutvecklare IKT

Presentationen som pdf

Norra Hisingen

Stefan Gustafsson OC, Ing-Marie Chrisensson rektor Brunnsboskolan och Pia Börjesson Verksamhetsutvecklare IKT

Presentationen som pdf 

Erfarenheter av digitalisering i skolan

De två stadsdelarna i ett avslutande samtal