Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Elevledda utvecklingssamtal

Mitt namn är Sofi Ljungholm. Jag har arbetat som lärare i tio år. För tre år sedan började jag att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Jag ville bort från de traditionella samtalen där läraren håller monolog och vårdnadshavare och framförallt eleverna inte är särskilt delaktiga i mötet … Då började jag utveckla en samtalsstruktur som leds av eleven själv.

Till stöd har eleven en Google-presentation och inför mötet görs ett grundligt arbete med att utvärdera individuella mål och sätta ut kartan mot nya kunskaper.

Elevledda utvecklingssamtal har många fördelar. Inte minst får dina elever stor koll på kunskapskraven och sitt eget lärande. De växer med uppgiften och gör en häftig resa på vägen!

Sofis presentatio i pdf-format 

Studi, Classroom och en formativ skrivprocess

Jag heter Mats Spjuth och har arbetat som lärare i snart 20 år. Den största delen av den tiden har jag arbetat med högstadieelever på Hjällboskolan i Angered, som SO-lärare. Sedan två år tillbaka arbetar jag på Brunnsboskolan som förstelärare på mellanstadiet, fortfarande med ämnet SO.

Oavsett vilket stadium jag arbetar med så finns fortfarande samma utmaningar i form av att möta flerspråkighet i klassrummet, svenska som andra språk och förberedelseklasselever som ska ut i den ordinarie undervisningen. Med hjälp av Studi, Classroom och en stor portion kreativitet har jag nu börjat hitta en lyckosam väg för att berika, utmana och utveckla elevernas kunskapssökande i en formativ skrivprocess med Studi som bildstöd.

Jag hoppas att jag kan inspirera andra och få dela med mig av mina tankar om hur undervisningen kan utvecklas och varieras för alla elever.

Mats presentation i pdf-format

Föreläsningen filmades och kommer att publiceras här inom kort.

Elevprojekt om mobiltelefonen i skolan

Jag heter Carina Larsson och är lärare i SO på Montessoriskolan Elyseum.

Mobiltelefonens vara eller icke vara i skolan är en ständigt aktuell fråga. Jag berättar om ett projekt där jag har låtit mina elever ta pulsen på sin egen relation till just mobiltelefonen. Elevernas tankar och resonemang om mobilanvändande i skolan  landade i en debattartikel.

Carinas presentation i pdf-format

Utforska digital teknik i Universeums the Hub

Jag heter Catharina Djurelind, Ma/NO/Tk lärare som arbetat med digitalisering i undervisningen på Torslandaskolan och Nordlyckeskolan. Just nu arbetar jag som pedagog på Universeum med fokus digitalisering och visualisering.

I the Hub på Universeum utforskar vi dagens och framtidens digitala teknik. Under passet berättar jag om delar av det utbud som Universeum erbjuder; Little bits, microbit, sensorer, legorobotar och mycket mer. Jag tipsar också om hur du kan arbeta vidare i undervisningen efter ett besök.

Universeums skolavtal med Göteborgs Stad 2019-20

Kostnadsfri entré och skolprogram. Gäller för årskurs 4 och 5 i kommunala skolor och friskolor samt grundsärskolans alla årskurser. I avtalet ingår fria pedagogledda uppdrag. Läs mer här >>