Torghandel planeras och genomförs av Center för skolutveckling (Cfs) tillsammans med Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Fysik, kemi och biologi med barnen

Här är min presentation från min föreläsning. Den innehåll massor med egna filmer, inte mycket text. Filmerna kommer även att finnas på en kommande YouTube-kanal om NV i förskolan som nås från aktiviteten DigInn på Hjärntorget.

Mitt namn är Regina Enedahl och jag arbetar som utvecklingsledare på Digitalisering & Innovation på Förskoleförvaltningen. Välkommen till en föreläsning om naturvetenskap och digitalisering i förskolan! I föreläsningen vävs in teorier, diskussioner och tips på hur vi kan praktiskt arbeta på förskolan med fysik, kemi och biologi tillsammans med barn.

Kom med ett öppet sinne, ett brett spektrum av fantasi och erfarenhet, viljan att avbryta och kasta dig in, samt vara beredd på att diskutera mycket och förutsättningslöst. Det är vi tillsammans som kommer att vara föreläsningen.

Digitaliseringsfonden och att stärka den digitala kompetensen

Linus Stendal heter jag och arbetar som förskollärare på Doktor Allards förskola. För över ett år sedan började jag och mitt IKT-team kartlägga den digitala kompetensen hos personalen på våra tre förskolor. I våras fick vi reda på att det fanns pengar att söka hos digitaliseringsfonden. Vi fick därmed bidrag för vår motivering att köpa in litteratur och material för att utveckla personalens digitala kompetens.

Jag kommer att berätta om processen, hur vi började, var vi är just nu och vart vi är på väg. Ni kommer även att få höra om mina lärdomar från litteratur och arbetet med digitala verktyg i förskolan, bland annat green screen, blue-bot och MakeyMakey.

Digitala verktyg inkluderat i barns vardag

Laura Paasio arbetar som ambulerande finsktalande förskollärare. I sitt bemötande med barnen är digitala verktyg en självklarhet. Vare sig det är Probot, barns eget fotograferande eller Moomin language School fungerar det som en bra inkludering i förskolebarns vardag.

Eftersom Laura spelar olika slags instrument såsom gitarr och ukulele så kan man testa hur man stämmer instrumenten med olika stämningsappar. Laura har med sig Beebot, Bluebot, Probot och olika slags kartor och kommer att föreläsa och ha en kort workshop.

Hur ser naturen ut om vi tar på oss ”forskarglasögonen”?

Vi på Barytongatans förskola har naturen inpå knutarna och vistas dagligen ute i naturen. Vi sökte medel ur digitaliseringsfonden för vi vill kunna använda det digitala materialet som ett komplement i undervisningen där leken, kreativiteten, nyfikenheten och lusten till att lära står i fokus. Kravet var ett tillgängligt material som barn och pedagoger kan använda när de vill utforska och upptäcka både tillsammans och på egen hand.

Ulrika Ansborg, Barytongatans förskola