Laddar Evenemang

Kurs: Flerspråkighet och interkulturalitet i förskola, förskoleklass och fritidshem (7,5 hp)

När: 2024-09-19 kl. 08:00 - 2025-09-19 kl. 17:00
Var: Center för skolutveckling eller digitalt,
Sista anmälningsdag: 17 juni
Hitta hit
Utklippta händer av papper i olika färger uppsatta på en fönsterruta.

Göteborgs universitet och Center för skolutveckling erbjuder denna fördjupande utbildning kring flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som sträcker sig över läsåret 2024-25. 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal i förskola, personal i fritidshem samt till förskollärare i förskoleklass. 

Utbildningens syfte och innehåll 

Syftet är att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur undervisningen för flerspråkiga barn och elever kan utvecklas, utifrån frågor som: Hur kan barns/elevers och föräldrars erfarenheter och språkliga resurser användas i undervisningen? Hur arbetar vi språk– och kunskapsutvecklande med utgångspunkt i flerspråkighet och interkulturalitet? 

Utbildningen bygger på den senaste forskningen och relevanta mål i läroplanerna. Under kursen inspireras du av ledande forskare inom flerspråkighet och interkulturalitet. 

Upplägg 

Kursen grundar sig i ett kollegialt lärande där deltagare från hela staden tar del av varandras erfarenheter. Den är till stor del digital med några fysiska träffar och omfattar tio eftermiddagar med start i september 2024 och avslutning i maj 2025. Kursen ger möjlighet till 7,5 högskolepoäng. Som avslutning utformar deltagarna en projektplan för ett utvecklingsarbete i den egna verksamheten. Center för skolutveckling erbjuder stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi ser gärna att hela arbetslaget deltar. 

Kursen är finansierad av Skolverket och är kostnadsfri, även kurslitteraturen för deltagarna ingår. 

Kurstillfällen

Hösten 2024: 19 september, 3 oktober, 24 oktober, 14 november, 5 december.

Våren 2025:  16 januari, 27 februari, 20 mars, 10 april, examination 15 maj.

Mer information 

Läs mer om hur en flerspråkig lärmiljö kan stödja barns utveckling i denna artikel på Lärtorget.  

Flerspråkighet 2024

Har du frågor kan du kontakta:

Utvecklingsledare Laura Ruz Haglöf: laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se

Utvecklingsledare Karin Olsson: karin.olsson@educ.goteborg.se

Lektor Annika Hellberg: annika.hellberg@educ.goteborg.se

Kurs: Flerspråkighet och interkulturalitet i förskola, förskoleklass och fritidshem (7,5 hp)

När: 2024-09-19 kl. 08:00 - 2025-09-19 kl. 17:00
Var: Center för skolutveckling eller digitalt,
Sista anmälningsdag: 17 juni

Arrangör:

Center för skolutveckling i samarbete med Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.