Torghandel Leda för digitalisering hölls i en fullsatt Kongresshall i Folkets hus. Moderator var Carl Heath, som bland annat ledde en frågestund med var och en av föreläsarna Linda Mannila, Annika Agélii Genlott och Lars Lingman. Föreläsningarna och samtalen filmades och finns samlade här på sidan, tillsammans med länkar och resurser som presenterades under eftermiddagen.

I den takt samhället utvecklas, måste också skolan utvecklas

Carl Heath, chef för RISE ICT Learning, inledde med att tala om samhällets digitalisering och visa dessa korta filmklipp.

Programmering och digital kompetens i förskolan och skolan

Linda Mannila är forskare och utbildare som arbetar med olika projekt för att föra in digitalisering i skolan på båda sidorna av Bottenhavet. I föreläsningen diskuterar Linda bland annat begreppet digital kompetens, som nu skrivs in i läroplaner världen över. Vad innebär det egentligen?

Lindas presentation i pdf-format

Leda för digitalisering

Annika Agélii Genlott är forskare i Informatik vid Örebro universitet, skolutvecklare i Sollentuna kommun samt konsult för SKL. Föreläsningen handlar om hur vi kan skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete, bland annat genom att utmana oss själva och de traditioner som präglar våra verksamheter.

Annikas presentation i pdf-format

Skolverkets processtöd för skolledare och huvudmän

Lars Lingman, Skolverkets undervisningsråd ansvarig för frågor om skolledare och it i skolan, presenterar det nationella skolutvecklingsprogrammet Styrning och ledning, ett processtöd för skolledare och huvudmän. (publiceras den 30 april) Under de sista 10 minuterna i filmen leder Carl ett avslutande samtal med Lars, Annika och Linda.

Lars presentation i pdf-format

Mer om samhällets och skolans digitalisering

Skolan och samhällets digitalisering

I den här 20 minuter korta filmen från Göteborgs Universitet föreläser Carl Heath om förutsättningarna för lärande i en digital tid.

Nu är det dags: Svenska elever ska lära mer om digitaliseringen

I Digitalsamtal #72 pratar Carl och Anders om förändringarna i styrdokumenten, vad de innebär och vilka möjligheter svenska skolor har att leva upp till de nya kraven från och med hösten 2018.

Digitalsamtal är en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv av Anders Thoresson och Carl Heath.

För alla intresserade av samtal om samhällets digitalisering, hur samhället påverkas av teknikförändring och vad teknologin innebär för oss som medborgare idag och imorgon rekommenderas facebookgruppen Digital samhällskunskap

makerskola

Facebookgruppen Makerskola är en del av det Vinnova-finansierade projektet Makerspace i skolan, där Göteborgs Stad är en av medlemsparterna. Gruppen syftar till informella samtal, tips och utbyte av idéer inom området skapande med IT som material, programmering, makerkultur och lärande. Läs mer Makerskola.se