Programmet presenteras allt eftersom det blir klart. Anmäla dig kan du göra redan nu.

Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Datum: 22 oktober 2020

Tid: 14:00-17:00

>> Anmälan 

Vad är AKK?

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt mellan människor. Det ger oss i omgivningen och barn i behov av kommunikationsstöd möjligheten att förstå varandra. Karin och Matilda berättar om olika typer av AKK och hur du kommer igång med att utnyttja möjligheterna.

Karin Stenberg, specialpedagog, och Matilda Abrahamsson, logoped Förskoleförvaltningen Samverkan och Stöd, Stödteam Område Centrum

Materialbank för Bildstöd 

Eric och Lina presenterar materialbanken för bildstöd på Hjärntorget och hur denna kan användas.

Eric Torstensson, logoped i stödteam område Väster och Lina Öinert, Elogoped i stödteam område Hisingen. Förskoleförvaltningen Samverkan och Stöd

Äpplehyllan

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. Sara kommer att presentera bibliotekens Äppelhyllor och berätta om olika sätt att läsa.

Sara Appelqvist, är barnbibliotekarie och koordinator i projektet Stärkta bibliotek – Staden där vi läser. Stadsbiblioteket