Alla filmer som spelats in sedan Torghandel startade 2011 finns samlade på YouTube-kanalen TorghandelGoteborg. Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg

Jesica Ahlström heter jag och jag undervisar i svenska, engelska och tyska på Utmarksskolan i Kortedala. Jag arbetar i en googlemiljö och ser digitala verktyg i undervisningen som en naturlig del av det vi gör. Med mina elever gör jag gärna längre projekt där de själva får vara kreativa och vara med att forma vad resultatet ska bli.

Jag berättar om ett projekt som jag gjorde tillsammans med åk 7 i tyska våren 2019. Vi arbetade med temat “Das Haus” där eleverna först klippte och klistrade ihop sina egna rum och sedan filmade när de beskrev både rummen och de som bodde där. För att öva på orden och prepositioner använde vi olika webbappar som är gratis och kunde där göra både memory, ordföljd och lucktext. Resultatet blev en kort film där var och en fick komma till tals utan att behöva visa sina ansikten. Föreläsningen innehåller exempel på hur jag arbetar språkutvecklande i språkundervisningen med hjälp av kreativitet och digitala verktyg men arbetssättet kan förstås användas i alla ämnen.

Digitala verktyg i det formativa arbetet

Frida Hellgren Kesti heter jag och jag är NO-lärare på Sjumilaskolan i Biskopsgården.

Här hittar du min presentation i pdf-format 

Jag visar hur jag använder digitala verktyg för att arbeta mer stöttande i klassrummet.Det handlar om flera delar av det formativa arbetet.

  • Hur tydliggör jag för eleverna vad de ska lära sig?
  • Hur gör jag lärandet tillgängligt för alla?
  • Hur samlar jag information om elevernas lärande?
  • Hur kan jag återkoppla på ett bra sätt till eleverna?

Digital vardag

Vi som presenterar vår digitala vardag är Carina Larsson lärare i SO och Maria Westman lärare på Montessoriskolan Elyseum.

Vi delar med oss av  exempel på hur vi aktivt använder digitala verktyg i undervisning. 

IKT/media/sociala medier 
Inom skolans arena är mobiltelefonens vara eller icke vara i skolan en aktuell fråga! Vi låter våra elever ta pulsen på sin egen relation till just mobiltelefonen. Resonemang om fördelar respektive nackdelar med mobilanvändande i skolan. Elevernas tankar /åsikter landar i en debattartikel. En film där Carina presenterar detta projekt hittar du här.

STL
Vi beskriver ett ämnesövergripande arbete där STL (skriva dig till lärande) har en central roll i arbetsgången.

Digitala verktyg
Vi visar ett exempel på hur de digitala verktygen spelar en central roll för det kreativa skapandet men även för dokumentation och processbeskrivning.

Studi i undervisningen

Vi som berättar hur vi använder Studi i undervisningen är Malin Edin förstelärare i NO och Pernilla Jonsson Specialpedagog 4-9 på Bergums skola samt Angelica Lundin förstelärare i Ma/NO på Ryaskolan.

Här hittar du vår presentation i pdf-format.

Kort om Studi och Språkprojektet

Studi startade 2013 som ett läromedel på svenska och engelska. I samband med de stora flyktingströmmarna 2015  startade Språkprojektet och man började göra animerade ämnesfilmer på fler språk, med stöd från Vinnova. De kommuner som är med bidrar till utvecklingen av och forskningen på Studi och får tillgång till det flerspråkiga läromedlet samtidigt som det utvecklas.

Grundskoleförvaltningen har skrivit ett treårigt avtal med Språkprojektet som ger elever och lärare i årskurs 4–9 samt gymnasiet tillgång till Studi till och med år 2021. Alla elever har inloggning via Hjärntorget och kan använda Studi var och när de vill.

Filmerna finns för närvarande med tal och undertext på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Produktionen av filmer på thailändska, spanska, tyska, finska och franska är igång och publiceras allt eftersom de blir klara.

I ämnena fysik och matematik finns dessutom filmer med möjlighet att välja teckenspråk.