Tisdagen den 15 mars är det dags för ytterligare en digital torghandel för förskolan. Du kommer vid detta tillfälle att möta tre olika föreläsare så passa på att skriva in detta datum i kalendern redan nu. Programmet kommer att uppdateras här allt eftersom föreläsare och ämne är klara.

Torghandel Förskola är numera en välkänd mötesplats för pedagoger och rektorer i förskola, som ser erfarenhetsutbyte som en viktig och positiv del av förskolans utveckling. Pedagoger föreläser och visar hur de arbetar i sin verksamhet och bjuder in till reflektion och samtal. Torghandel mot förskolan planeras och genomförs av Center för skolutveckling (Cfs) i samverkan med förskoleförvaltningen.

Du kan i efterhand ta del av föreläsningarna här på Lärtorget, under rubriken Torghandel arkiv.

Program för denna dagen

Kl 14:00-14:45 Samtala utifrån text och bild med hjälp av skönlitterära bilderböcker

Annika Hellberg är lektor med inriktning förskola på Center för skolutveckling och har en bakgrund som förskollärare i Göteborgs stad. Vid detta tillfälle kommer jag föreläsa om hur man som pedagog kan använda skönlitterära bilderböcker som verktyg till sin undervisning för att kunna stötta barnen i åldrarna 3-5 år i att samtala, lyssna på andra och ge uttryck för sina tankar och åsikter. Föreläsningen baseras på fortbildningen Reflekterande högläsning som genomförs tillsammans med Karin Olsson (utvecklingsledare center för skolutveckling) och ger exempel på hur pedagoger kan planera och utforma sina högläsningsaktiviteter med hjälp av bilderböcker (polyglutt).

Inspelad föreläsning ➜

KL 15:00-15:45 Medie- och informationskunnighet i förskolan

Medie- och informationskunnighet (MIK) är en del av förskolans uppdrag, men hur mycket kan du om MIK och hur arbetar du med det i din undervisning?  
Välkommen till en presentation av MIK-Templet material kring digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK) framtagen av förskoleförvaltningen i ett samarbete med Göteborgsregionen (GR). Materialet är tänket som ett stöd för dig som är verksam i förskolan och innehåller olika delar; online MIK-fortbildning för pedagogisk personal i förskolan, MIK-handledningsmaterial för pedagogisk personal i förskolan, MIK-aktiviteter för barn samt MIK-templet Jr: Interaktiv sagoberättelse för barn tillsammans med pedagog.

Inspelad föreläsning ➜

16:00-16:45 MIK-Templet Jr

Här presenteras MIK-Templet Jr, en interaktiv saga att uppleva tillsammans med barnen i förskolan och är en del av ett omfattande MIK-material för förskolan.  

Inspelad föreläsning ➜

Anmälan

Anställda i Göteborgs stad kan anmäla sig via knappen Anmäl dig (som länkar vidare till Utbildningsportalen).

Arbetar du i fristående verksamhet eller i annan kommun mejla din anmälan till annika.hellberg@educ.goteborg.se