Anmälan

Anställda i Göteborgs stad anmäler sig via den röda knappen.

Externa deltagare anmäler sig via den här länken


Fokus och frågor till lärarna

Gemensam fråga till lärarna som alla redan arbetade språk- och kunskapsutvecklande är Vad har STL bidragit med i din undervisning? Utöver det hålls olika fokus i de korta inledande presentationerna.


Om att skapa klimat för samarbete


Hej Ulrika Toftevall lärare i åk 1-3 på Talldungeskolan

Vad har STL bidragit med i din undervisning?

Vad ser du som det viktigaste, när det gäller elevernas lärande?


Om att skriva för mottagare


Hej Erika Kjellberg, lärare i åk 4-6 på Donsöskolan

Vad har STL bidragit med i din undervisning?

I STL skriver eleverna för mottagare. Hur ser det arbetet ut i din undervisning?Om att utveckla texter med elevrespons


Hej Kristoffer Amonsson, lärare i Svenska och Engelska på Montessoriskolan Elyseum 6-9

Vad har STL bidragit med i din undervisning?

STL-cirkeln avslutas med analys. Vilka lärdomar har du gjort och hur har de förändrat din undervisning med att utveckla elevers skrivande sedan du gick STL-utbildningen 2017-18?Om att publicera elevernas texter


Hej Irma Fazlic, lärare åk 4-6 på Önneredsskolan

Vad har STL bidragit med i din undervisning?

I STL publicerar eleverna sina texter. Hur ser det arbetet ut i din undervisning?

Kort om STL

STL är en modell för språkutvecklande undervisning som kombinerar pedagogik och digital teknik för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. STL-cirkeln ovan visar de olika momenten och skapar en tydlig struktur i STL-arbetet. I modellen ingår bland annat att arbeta med formativ återkoppling elever emellan och att eleverna skriver för mottagare. Läraren analyserar kontinuerligt sin undervisning i relation till elevernas lärande.

Anmälan till nästa läsårs utbildning i Skriva sig till lärande öppnar i början av april.

Läs mer om STL-modellen och STL-utbildningen här på Lärtorget under Tema SpråkutvecklingHandledare i utbildningen

Nina Haaga
Förskoleklass och åk 1-3
Linda Göthberg
åk 4-6
Cecilia Lind
åk 6-9Anmälan

Anställda i Göteborgs stad anmäler sig via den röda knappen.

Externa deltagare anmäler sig via den här länken