Programmet presenteras här allt eftersom det blir klart. Anmäla dig kan du göra redan nu.

Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Datum: 29 september 2020

Tid: 14:00-17:00

Plats: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

>> Anmälan 

Barns demokratiska processer

Vi heter Erica Caiman och Viktoria Sekulovska och är båda förskollärare på Fredagstomten förskola. Vi arbetar sedan fyra år tillbaka i samma arbetslag. Vår presentation handlar om hur vi arbetar med digitala verktyg. Vi är i en upptäckarfas tillsammans med barnen och finner det väldigt lustfyllt och lärorikt.

Barns digitala aktiviteter i förskolan

Denna föreläsning handlar om barn, pedagoger och kommunikativt samspel med digital teknologi i förskolan. Frågor som kommer att diskuteras är: hur kan pedagoger stötta barn i arbetet med digitala verktyg och samtidigt utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik på forskningsbaserad kunskap?

Malin Nilsen är forskare i barn- och ungdomsvetenskap och har en bakgrund som förskollärare i Göteborgs stad och kommer att diskutera dessa frågor från såväl ett forskningsperspektiv som ett pedagogiskt perspektiv

Vårdnadshavares inflytande och delaktighet
i förskolans arbete med digitalisering

Ebbas pappa säger: ”Varje gång jag hämtar Ebba sitter hon med iPaden, ni fattar att digital teknik är orsaken till barns brist på sociala färdigheter och interaktion. Det måste ni ändra på.”

Linus mamma påtalar: ”Jag hörde att digital teknik skadar barns fysiska och psykiska välbefinnande och hemma dominerar det hans liv. Min Linus ska inte sitta med det hela dagen här på förskolan.”

Sofis plastmamma är oroad och säger:  ”Jag är inte så bra på digitala saker så ni måste förbereda barnen och min Sofi för framtiden, ni måste låta barnen möta många digitala verktyg.” 

Vad svarar du?

Regina Enedahl, utvecklingsledare digitalisering och innovation förskoleförvaltningen, bjuder in till ett spännande seminarium. Kom med öppet sinne, ett brett spektrum av fantasi och erfarenheter, viljan att avbryta och kasta dig in, samt vara beredd på att diskutera mycket och förutsättningslöst. Det är vi tillsammans som kommer att vara seminariet.