Nu kan du anmäla dig till höstterminens första träff på mötesplatsen Torghandel, den 20 september kl. 14-17. Där delar medarbetare i förskolan med sig av sina erfarenheter om hur de arbetar med digitalisering och teknik i undervisningen. Vid detta tillfälle kommer tre förskolor som tilldelats medel ur Förskoleförvaltningens digitaliseringsfond berätta om hur de utvecklat sin verksamhet och vilka lärdomar de dragit från sitt arbete.

Anmälan

Du som är anställd i Göteborgs stad anmäler dig via knappen Anmäl dig här på sidan. En länk till själva föreläsningen skickas ut några dagar före föreläsningstillfället.

Du som arbetar i annan kommun eller i fristående verksamhet anmäler dig via denna länk:

https://goteborg.luvit.se/extern/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=2343

Program

Kl. 14.00 Hur kan digitala verktyg stötta barn med NPF i lek, lärande och utveckling?

Linda Berlin, förskollärare. Rebecca Kling, barnskötare. Låssbyvägens förskola

Två kollegor samtalar om hur de gick till väga för att stötta ett barn med NPF i övergången från endast analogt lärande, lek och samspel till lärande, lek och samspel med digitala verktyg. Vi kommer tala om vår upplevelse med framgångar och motgångar, fördelar och nackdelar

Kl. 15.00 Knivsmedsgatan
Lina Wendel, Christina Malmström

Vi har utvecklar barnens inflytande och delaktighet genom att använda och uppleva hur man genom digitala verktyg kan undersöka och utforska olika miljöer och material på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Hur har arbetet ökat barnens delaktighet och inflytande i dokumentation om sitt eget lärande.

Kl. 16.00 Samsyn kring pedagogik/digital lärandemiljö – Lisbeth Batista, förskollärare, IKT pedagog, Annika Petersson, rektor från förskolan Lilla Solstrålegatan

På Lilla Solstrålegatans förskola arbetar vi med en likvärdig digital pedagogik där barnen på ett roligt och lustfyllt sätt får möjlighet att utveckla digital kompetens och kreativitet. Vi utbildar barnen så att de på ett medvetet och lekfullt sätt rustas att bli meningsskapande producenter i vårt digitaliserade samhälle.

Välkomna att ta del av hur vi på Lilla Solstrålegatan har arbetat för att skapa samsyn kring vår digitala pedagogik och vad barnen har rätt till i sin undervisning.

I vårt utvecklingsarbete har vi varvat workshops med kollegiala diskussioner där vi har formulerat tydliga mål för vårt arbete och förhållningssätt och också konkret beskrivit vad adekvat digital kompetens innebär för våra olika åldersgrupper på förskolan.