Demokratin, digitaliseringen och läroplanen

Vi fortsätter med föreläsningar och workshops på temat Demokratin, digitaliseringen och läroplanen även under läsåret 2020-21. Här publicerar även fortsättningsvis de filmade föreläsningarna, föreläsarnas presentationer, länkar med mera.

 


Blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.