Film är det största mediet idag, men hur använder man film för att påverka andra? I denna korta ABF-kurs som vi har varit med och gjort, lär du dig effektiva knep och får konkreta tips på hur du kan tänka – från idé till distribution.

Del 1 handlar om att planera sin film. (4 min.)

Del 2 handlar om att filma och samla in material. (4,5 min)

Del 3 handlar om redigering. (4,5 min)

Del 4 handlar om vad man kan tänka på vid publicering. (4,5 min)

UPPHOVSRÄTT:
CC BY-NC-ND
Denna licens är den mest restriktiva. Den tillåter bara att du får visa och dela filmerna med andra, så länge du erkänner oss som upphovsman, men du får inte ändra i materialet på något sätt och du får inte använda materialet kommersiellt.