Med anledning av Covid19 är antalet platser väldigt få. Vi undersöker därför möjligheten att streama föreläsningsdelen. Mer information kommer inom kort.

Ps. Du har väl förresten inte missat att Grundskoleförvaltningen tillsammans med RISE genomför serien Att programmera med workshops?! Den har tre valbara spår: Scratch, Micro:bit och Python. Så grymt!

Läs mer och anmäl dig på Digitalisering och Innovations hemsida.

Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) och Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Målgrupp: Pedagogisk personal i grundskolan, åk 4-9

Datum: 8 oktober 2020

Tid: 15:30 – tills vi tycker det är dags att gå hem …

Plats: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Anmälan >> 

Programmering & progression – förskoleklass till åk 9

Vi får ta del av två projekt om progression i programmering, ett ämnesövergripande från förskoleklass till åk 9 och ett i matematik från förskoleklass till gymnasiet.

Röda tråden – Programmering i utbildningsområde 8

Ulrika och Annie, Pedagog Göteborg 2020

Ulrika Ringsberg och Annie Andréen lärare och matematikutvecklare i västra Göteborg berättar om hur nätverken inom NO, matematik, IKT och fritidshem arbetar med att ta fram ett ämnesövergripande stöd för progression i programmering i grundskolan. Genom att involvera lärare från alla skolor i västra Göteborg har de skapat en röd tråd som ska ge likvärdiga kunskaper i programmering för eleverna.

PRiM – Programmering i matematik

Sophia och Catharina Mattebiennalen 2020

Catharina Djurelind är lärare i matematik, NO och Teknik och har arbetat med digitalisering i undervisningen på Torslandaskolan och Nordlyckeskolan. Just nu arbetar hon som pedagog på Universeum med fokus digitalisering och visualisering. Sophia Eriksson är lärare i matematik, fysik och teknik och arbetar på Torslandaskolan 6-9.

Catharina och Sophia presenterar PRiM-sidan och berättar om samarbetet som ledde till att de sju lärarna bestämde sig för att sammanställa sina erfarenheter och dela sitt material .

PRiM-sidan är en introduktion till programmering för dig som undervisar i matematik. Materialet är tänkt att användas i undervisningen i takt med att du själv lär dig. I åk F-3 är övningarna till stor del analoga, i åk 4-6 bygger de på blockprogrammering i Scratch och i åk 7-9 och gymnasiet på textprogrammering i Python. Välj övningar utifrån elevernas förkunskaper i programmering och i matematik.

Kodkväll – i ett mindre format

Vi testar Microbits och löser matematikuppgifter  genom att programmera i Python. Utifrån intresse sprider vi ut oss i rummen i konferensen. Som stöd har vi Ulrika, Annie, Catharina, Sophia – och inte minst varandra. Erfarenhet från tidigare kodkvällar säger att vi blir bästa blandningen, det vill säga nybörjare, proffs och allt där emellan.

Glöm inte att ta med dator och/eller surfplatta.