Digitaliseringen börjar redan i förskolan. I skolverkets förslag till lpfö står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, skapande och kommunikation. I eftermiddagens Torghandel ställer vi frågan Vad sker när barnen får utforska världen med MakeyMakey och programmera analogt och med digitala verktyg?

Utforska närområdet – digitalt och irl

Malin Spencer, Korsåslidens förskola

Digitalisering öppnar upp för en ny värld av upptäckter. Med iPad som verktyg utmanar och stärker vi barnens intresse och lust att upptäcka närområdet och vidare ut i världen. I google earth får vi möjlighet att göra nedslag nästan vart vi vill på jorden, vi kan till och med se hur man bor på andra sidan jorden. Med hjälp av skype kan utflyktsgruppen visa detaljer från verkligheten för “hemma byggarna”. Världen har öppnats och vi vill vara med och upptäcka den!

Appar vi använt är bland annat Explain Everything, Google Earth och Skype

Makey Makey

Carina Thorsson och Lisa-Marie Kasper, Barytongatans förskola

Vi kommer visa en film hur vi startade upp makey makey på vår förskola. Efter det får ni inspiration och tips hur man kan använda makey makey med barn mellan 2-6 år. Ni får även prova på själva.

Ett pärlprojekt – från pärlor till film

Den språkande människan

fsk 6 april 2017 pearlprojekt2_200

Föreläsningen filmades inte.

Malla Täckholm och Elin Svensson, Skånegatans förskola

Det startade med ett intresse för Pokémon och pärlplattor som utvecklades till mönster och huskonstruktioner. Kring konstruktionerna uppstod olika berättelser och snart började olika figurer ta form. Dessa användes till figurteater. En utveckling av berättandet och teatern blev att göra film med manus ljud och musik. Appar vi använt är iMotion, iMovie och PaintMusic

Programmering – en resa till gemenskap

Sofia Comstedt_200

Föreläsningen filmades inte.

Sofia Comstedt, Glöstorps förskola


Hösten 2016 började jag och barnen på min nya arbetsplats att undersöka vad vi kunde göra med programmering.

Vi startade både digitalt och analogt och med MakeyMakey.

Jag delar med mig hur vi arbetat och vad det kom att innebära för oss på vår avdelning genom reflektioner från både mig och barnen.

QR-koder

qrkod

Föreläsningen filmades inte.

Matilda Sederström, Låsbyvägens förskola

När jag och mina kollegor påbörjade förskoleklassens projektarbete Mångkultur, visste jag inte hur användbart det skulle vara med QR-koder.

Det visade sig vara en riktigt vinstlott. Projektet och koderna vävde samman likabehandling, identitetsskapande, positiv gruppkänsla och framför allt en innovativ väg till utveckling av det svenska språket för flerspråkiga och nyanländ elever. Men också ett ökat språkkunnande i alla klassens språk. Vi använde våra QR-koder till allt vi kunde komma på!