I väntan på den reviderade läroplanen, kan vi läsa Skolverkets förslag till digital kompetens i förskolan som presenterades i december förra året. Där står det bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, skapande och kommunikation.

Vad berättar mina pedagoger om mig?

Anders Karlsson

Hur kan pedagoger arbeta med bilder och andra medier på ett enkelt och roligt sätt i förskolan? Hur tar man hänsyn till barnens integritet i en verksamhet där olika medier har stort utrymme i den pedagogiska dokumentationen? Hur kan de yngsta barnen påverka dokumentationen om sig själva på förskolan? Jag ger praktiska tips och idéer om olika arbetssätt.
Den filmade föreläsningen

Anders Carlsson, förskollärare Hagenskolan, Västra Göteborg

Tro inte på allt du ser – Att lära barn att bilder kan luras

Ulla och Lena

Hur gör man för att luras med bilder? Vi berättar om hur vi har jobbat med barnen och hur man kan luras av bilder.

Föreläsningen filmades inte.

Ulla Kamvik och Lena Mentzer, Lilla Solstrålegatan, VH och Myrekärsvägens förskolor, Lundby

Källkritik – inte ett tema utan ett förhållningssätt

Linda Malmsten

Det handlar om att medvetandegöra barnen på olika sätt och att lära dem att ställa frågor. Hur gör vi det? Tips & idéer om olika sätt att implementera ett källkritiskt förhållningssätt i förskolan.

Föreläsningen filmades inte.

Linda Malmsten verksamhetsutvecklare IKT, Västra Hisingen

Greenscreen

Jag kommer berätta hur vi har arbetet med Greenscreen som ett kompletterande verktyg i vårt dagliga arbete. Ett verktyg som gör det enklare för oss att arbeta med de 4 breda aspekterna av digital kompetens. Men som samtidigt knyter ann till det vi redan gör och till vårt uppdrag.

Föreläsningen filmades inte.

Monica Alvén, förskollärare Önneredsskolan, förskoleklassutvecklare Västra Göteborg

En steg-för-steg beskrivning hur man kan göra greenscreen via Mac (pdf)