Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Kommunikativ miljö och digitala verktyg – Inledande föreläsning 

Vi inleder Torghandel med en gemensam föreläsning. Jessica Eriksson, kommunikationspedagog på Sundstagymnasiets gymnasiesärskola i Karlstad, föreläser  om AKK, kommunikativ miljö, digitala verktyg samt allmänna och individuella anpassningar.

Robot – frånvarande elevs kontakt med klassrummet

Grundskoleförvaltningen har under 2019 haft ett pilotprojekt med 12st AV2 robotar från norska No Isolation. Nu är projektet avslutat och robotarna erbjuds nu som tjänst till grundskolor inom Göteborgs stad. Med hjälp av en klassrumsrobot får elever som av olika skäl inte kan vara fysiskt närvarande i klassrummet möjlighet att delta både i undervisningen och i det sociala sammanhanget.

Här finns presentationen i pdf-format

Dominic Summerton, verksamhetsutvecklare på avdelningen Digitalisering och innovation på Grundskoleförvaltningen, berättar om erfarenheter från projektet samt tjänsten som nu erbjuds.

Ann-Louise Saarinen, biträdande rektor på Kannebäcksskolans grundsärskola berättar om roboten ur perspektivet rektors skyldighet att ge förutsättningar till undervisning och specialläraren Julia Norinder om sina erfarenheter från klassrummet.

Med fokus på förmågan att resonera

Magdalena Bjärneroth arbetar som speciallärare i grundsärskolan åk 6-9 i Öjersjö, Partille. Hon kommer att visa och berätta om ett visuellt, konkret material, s.k reflekteratavlorna, som hon tagit fram som ett övergripande stöd för hur man som elev kan vara delaktig i resonemang men också hur man kan utveckla och bredda resonemanget. Kopplat till det kommer hon att ge konkreta tips på lektionsövningar att göra i google-presentationer som syftar till att utveckla elevernas förmåga att resonera.

Om appar, iPad och tydlig matematik 

Johnny Andersson, rådgivare SPSM, kommer att prata om bedömningsunderlag för appar, vad kan vara viktigt att känna till innan inköp av en app, vad gör eleverna egentligen på sin iPad? samt Tydlig matematik.

Programmering och kod i särskolan

Christian Karlsson, lärare Bergsjöskolan grundsär, kommer att prata om hur han har arbetat med algoritmer i grundsär 7-9. Han berättar också om vilka verktyg på code.org, som kan passa för grundsär 1-6 och 7-9.

Christian  har jobbat i grundsär 1-6 och 7-9 i två år, framförallt med No, Ma och teknik. Innan dess var han förstelärare i IKT, teknik och No för mellanstadiet på en skola i Lerum. Brinner för IKT, teknik och No och hur vi använder våra IT-verktyg i skolan.

Christians presentation i pdf-format

Eva Jersenius, övergripande specialpedagog och Annika Brusberg och Mariette Karlsson, speciallärare  på Hinnebäckskolan, berättar hur de arbetar  med bluebot och QR koder med sina elever. Eleverna får bestämma vart blueboten ska gå och funderar tillsammans över hur blueboten ska ta sig till målet. Qr-koderna ger eleverna tillgång till sagor, sånger, rim och ramsor under hela skoldagen.

Digitala verktyg för kommunikation

RättVisat – mitt digitala kommunikationspass

Lina Bjarnegård Carlsson, specialförskolan Stegen, Bräcke diakoni, visar appen RättVisat som hon själv varit med att ta fram.

RättVisat – mitt digitala kommunikationspass är till för den som har svårigheter med sin kommunikation och på så sätt behöver hjälp med att berätta för andra om t.ex. vem man är, hur man förstår information och hur kommunikation ska gå till. Personen får presentera sig själv på ett modernt och lättillgängligt sätt med hjälp av text, bild och film på sin telefon eller surfplatta.

Hjärntorget – en digital kontaktbok

Karin Anund specialassistent och Kerstin Damgaard rektor på GS Katrinelund berättar om sin resa i att introducera digital kommunikation mellan elev, hem och personal på skolan. Om att välja rätt plattform när det gäller tillgänglighet för elever med funktionsvariationer, GDPR samt om fördelar och nackdelar med att använda digitala loggböcker i stället för pappersprodukter.

Musik och kommunikation med alternativ styrning  – föreläsningen utgår tyvärr pga sjukdom

Tönnes Skyman, musikhandledare Ängaboskolan Alingsås, visar hur han arbetar med musik och kommunikation med digitala redskap som Makey Makey och Bare Conductive Board. Elever med nedsatt rörelse och kognition får genom detta arbetssätt en möjlighet att vara aktiva och göra val.

Verktyg för elever med språkstörning 

Simon Sjöholm, Frölundadata, kommer att prata om digitala samt pedagogiska hjälpmedel för att kunna stärka kommunikation för elever inom språkstörning. Han kommer att gå igenom bland annat känslor med tecken, klassrumsmiljö, struktur & planeringskonsekration samt några pedagogiska hjälpmedel som kan bidra till ökad inlärning för elever inom särskolan.

På plats fanns även …

Åsa Hagsér och Håkan Mikiasson, systemförvaltare på Intraservice, som svarar på frågor och visar på eventuella frågor som rör Hjärntorget.