Det är dags för vårterminens andra, och sista träff, på Mötesplats Torghandel den 25 april kl. 14-17. Vi ses på Center för Skolutveckling!

Medarbetare i förskolan delar med sig av sina erfarenheter om hur de arbetar med digitalisering och teknik i undervisningen. Bland annat kommer en av förskolorna som tilldelats medel ur förskoleförvaltningens digitaliseringsfond att berätta om hur de utvecklat sin verksamhet och vilka lärdomar de dragit från sitt arbete.

Programmet

Kl. 14:00 Den digitala ateljén 

Vera Issa, Deisy Lilibeth Villamil Vargas, Pedagoger, IKT-ansvariga, Orkestergatans förskola

Vi kommer att berätta om den digitala ateljén som har skapats på förskolan. Idéen om de digitala verktygen som ska fungera ihop med de analoga verktygen och knytas samman för att skapa en helhet. Den digitala som ett nytt språk som barnen kan få tillgång till för att kommunicera idéer och tankar.

Kl. 15:00 IKT-Nätverket Hisingen

Agneta Lindfors, Kristina Holmqvist, Johanna Frej Gunnarsson, rektorer

Agneta, Kristina och Johanna som representerar tre rektorsteam på Hisingen berättar om att arbeta med kollegialt lärandet i ett stort IKT-nätverk. Nätverket startade som en följd av att man efter LIKA-skattningen som genomfördes 2019 såg ett behov av att organisera sig i nätverk för att stötta det kollegiala lärandet. De utgick också från resultatet i LIKA vid planering av innehåll för nätverkets träffar, där fokus bland annat legat på programmering och språkutveckling samt MIK. Vi får höra om vilka förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer man sett och hur nätverket lyckades fortsätta trots pandemi och nya utmaningar.

Kl. 16:00 Språk och programmering

Regina Enedahl, Digitalt lärande Enheten för Digitalisering och Innovation

Följ med i en resa genom ett projekt om robotar, programmering och språkutveckling i förskolan som genomfördes under 2022 på några förskolor i utbildningsområde Hisingen i Göteborgs Stad. Vi tar oss genom bakgrunden till projektet, redogörelser av förskolorna egna målsättningar med projektet, genomförande samt en summering av resultatet och erfarenheter från projektperioden.