Nu är det dags för vårterminens första träff på Mötesplats Torghandel, den 14 mars kl. 14-17. Denna gång ses vi fysiskt på Center för skolutveckling!

Medarbetare i förskolan delar med sig av sina erfarenheter om hur de arbetar med digitalisering och teknik i undervisningen, bland annat kommer två förskolor som tilldelats medel ur förskoleförvaltningens digitaliseringsfond berätta om hur de utvecklat sin verksamhet och vilka lärdomar de dragit från sitt arbete.

Programmet

Kl. 14:00 Källkritik i förskolan 

Anna Graversen, Digitalt lärande Enheten för Digitalisering och Innovation

Vad är en källa? Varför ska vi vara källkritiska? Hur vet vi vad vi kan lita på?

I dagens informationsintensiva samhälle är Medie- och informationskunnighet en viktig kompetens för såväl vuxna som barn. Läroplanen beskriver att ”Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information” och då behöver vi vuxna föregå med gott exempel och hjälpa barnen att närma sig ämnet på ett lekfullt sätt.

Under denna presentation tittar vi bland annat på de fem superfrågorna för att bedöma en källas trovärdighet och funderar över hur bra vi själva är på att vara källkritiska.

Kl. 15:00 Barns kreativitet med digitala verktyg

Denise Sörensen, Hagkroksvägens förskola

Jag kommer att presentera hur vi arbetar med olika digitala verktyg i undervisningen med de yngre barnen för att utveckla både  språket och digital kompetens.

Kl. 16:00 Att integrera digitala verktyg i projektarbete med barnen


Anna Nordling & Sara Fredriksen, Ängåsgatans förskola

Att växla mellan analogt och digitalt

Förskolans arbete med digitalisering innan och efter digitaliseringsfonden.
Hur vi i projektarbete tillsammans med barnen väver in användningen av digitala verktyg.