Hur undervisar vi för att ge våra elever möjlighet att utveckla en digital kompetens för att kunna delta och påverka i ett samhälle där digitaliseringen genomsyrar en allt större del av våra dagliga aktiviteter?

Under eftermiddagens Torghandel delade kollegor med sig av hur de börjat programmera, testa nya verktyg och material.

Programmering med Python i matematik

Niklas Grip, Lärare i matematik och fysik, Mikael Elias Gymnasium

Inför en reform där programmering kommer att ingå som verktyg i matematik, vad kan man förmodas lära sig?

Sommaren 2016 började jag själv fundera på hur man inkludera programmering och algoritmiskt tänkande i matematikundervisningen. Under de här 45 minuterna kommer du få insyn i mina första stapplande steg mot att försöka lära en frivillig testgrupp med gymnasieettor programspråket Python med så lite “tekniskt krångel” som möjligt. Jag delar med mig av lektionsupplägg och vad i matematiken som passar för programmering samt tankar och reflektioner inför att genomföra detta i den ordinarie undervisningen.

Ta gärna med en dator eller surfplatta, så kan du vara med och lära dig själv hur man kan lära sig programmera i Pyhon och testa några enkla tips för att komma igång snabbt.

Skapa och programmera med skräp

Niklas Börjesson, projektledare Returen kreativt återvinningscenter, lärare i svenska samt teknik och design

Jag visar hur vi på Returen arbetar med rest- och spillmaterial – vad de flesta betraktar som skräp, tillsammans med kod och programmering – IT som material, samt kreativa skapandeprocesser. Jag visar på exempel hur vi arbetat med storyline för att konstruera banor av skräpet och programmera robotar att ta sig genom dessa. Ni får själva prova och undersöka roboten Sphero.

Tillsammans pratar vi om var vi hittar stöd för arbetssättet i våra ämnens kursplaner och läroplan.

Slöjd med digitala verktyg, process och dokumentation

Annika Lorensson, Jennie Haraldsson och Fredrik Lindgren,
Lärare slöjd 7-9, Nordlyckeskolan

Team slöjd berättar om hur slöjdens kreativa arbetsprocesser har förändrats från att ha varit helt analoga till att nu ha digitaliserats. Ni får göra ett besök i våra slöjdsalar och se hur eleverna använder digitala verktyg vid planering, framställning, dokumentation och utvärdering av sina slöjdarbeten.

Vi kommer att visa hur vi tillsammans med eleverna arbetar med….

  • Planering av slöjdarbeten med hjälp av Pinterest, ritprogram, youtube filmer mm
  • Hjärntorget vid bedömning av elevernas kunskapsutveckling.
  • Google drive ( GAFE) elevernas dokumentation i loggbok.
  • Digitala verktyg, som laserskärare, 3D-skrivare
  • MakerSlöjd – hur vi börjat få in begreppet i undervisningen och förvandlar våra slöjdsalarna till ett Makerspace . Vi prövar oss fram till hur programering, lilypads och Microbit kan användas i slöjden och i ämnedöverskridande projekt.

Vi tror att digitala verktyg tillsammans med slöjdens traditionella hantverkstekniker och slöjdmaterial, kommer att vidga begreppet slöjd och utveckla nya sätt att skapa i slöjden.

Minecraft i undervisningen

Felix Gyllenstig-Serrao, Lärare Frölundaskolan 6-9

Jag visar hur man kan använda det digitala verktyget Minecraft för att skapa ett inkluderande klassrum. Jag visar några olika exempel och vad det gett för resultat.

Digital kompetens och programmering för alla

Mikael Tellefsen_200

Föreläsningen filmades inte.

Mikael Tellefsen, Lärare matematik, Lövgärdesskolan

Måste man kunna programmera för att låta sina elever programmera? Och vad är digital kompetens?

Vad är det eleverna behöver kunna och är programmering tillräckligt för att stärka den digitala kompetensen? Elever är ofta duktiga konsumenter, men hur bemöter man utmaningen att hjälpa dem att bli duktiga producenter?

En kort genomgång av erfarenheter från Lövgärdesskolan i Angered, där arbetslaget för ÅK7 har ett projekt kring digitalisering, där elever bland annat programmerar för att stärka sin digitala kompetens.