Höstens första träff på Mötesplats Torghandel den 26 september hölls på Teams. Vi fick lyssna till två inspirerande föreläsningar, som spelades in och kommer att publiceras här inom kort.

Den analoga leken blir digital – en föreläsning om lekresponsiv undervisning

Vår presentation tar avstamp i det kapitel som vi skrivit i den nyutgivna boken ”Den lekande undervisande förskolläraren”. Vi redogör för vad lekresponsiv undervisning innebär samt ger exempel på hur du som förskollärare kan använda dig av digitala resurser för att berika undervisningen.

Hanna Granat och My Grann
Årekärrsvägen 1 förskola

Yngre barn och digitalisering

Min presentation kommer att handla om hur vi på vår avdelning, 1-3 år, väckte barnens nyfikenhet inför vårt projekt “Vad händer i Bamses värld” och lusten att träna på nya ord och begrepp genom att använda olika digitala verktyg.

Fatme Kachache
Universumgatan 2 förskola