Torghandel Förskola är nu mer en välkänd mötesplats för pedagoger och rektorer i förskola, som ser erfarenhetsutbyte som en viktig och positiv del av förskolans utveckling. Pedagoger föreläser och visar hur de arbetar i sin verksamhet och bjuder in till reflektion och samtal.

Tisdagen den 28 september är höstterminens första digitala torghandel i förskolan. Du kommer vid detta tillfälle möta 3 olika föreläsningar så passa på att boka och skriv in detta datum i kalendern redan nu.

Program för denna dag

Kl 14:00-14:45 Barns interaktion med digitala verktyg. Det analoga möter det digitala

Monika Fors Kontio

Minna Manninger 

Förskola, Gunnilse Skolväg

Hur vi på en yngrebarnsavdelning arbetar med digitala verktyg.

iPaden och projektorns möjligheter. T ex hur vi jobbar med barnens egna tagna foton.

Hur vi jobbar med projektor, sagor och färg.

Kl 15:00-15:45 Digitala läsaktiviteter i förskolan 

Malin Nilsen är forskare i barn- och ungdomsvetenskap och har en bakgrund som förskollärare i Göteborgs stad. Vid detta tillfälle kommer jag att presentera resultatet från den studie om användningen av den digitala boktjänsten Polyglutt i Göteborgs stads förskolor som genomfördes under 2020-2021. Jag kommer även att ge rekommendationer om hur du som pedagog kan använda Polyglutt för att stödja och uppmuntra barns språkande och flerspråkande i digitala bokläsningsaktiviteter i förskolan.

Kl 16:00-16:45 Ett sagoprojekt inspirerat av en bok och som fångats på film

Lena Kristensson, Förskollärare Sisjöbäckens förskola

Sisjöbäckens förskola är en nystartat litteraturförskola där sagans magiska värld ska inspirera barnen till kreativitet och nyfikenhet kring lärande. Barnen på vår avdelning fastnade snabbt för boken ”En tiger i trädgården” av Lizzy Stewart. Fantasin sprudlade  kring bilder och handling och ett projekt var snart startat.

När allt var klart och det var dags att knyta ihop säcken för projektet valde vi att jobba med iMovie för att utmana barnen digitalt samt för att återkoppla och reflektera över deras arbete tillsammans under året.

Ni går som vanligt in och anmäler er via tervix, vilket ni kan göra redan nu. En länk till Microsoft Teams skickas några dagar innan till deltagarna som anmält sig