MIK – Hur gör man källkritik på bilder?

Vårt sätt att kommunicera håller på att genomgå en revolution! Användandet av bilden som medium för kommunikation konkurrerar allt mer ut det skrivna ordet. Idag borde det vara självklart att alla ämnen inkluderar källkritik av bilder på samma sätt som man jobbar med källkritik av text. Vad betyder detta för undervisningen? Hur gör man källkritik på bilder? Hur kan man öva källkritik på bilder?

Jag vill dela med mig av mina funderingar kring framtidens kommunikation och visa några exempel på hur jag jobbat med elever kring området.
Sandra Lundskog, Bildlärare Nordlyckeskolan

Presentationen från föreläsningen i pdf-format

Infosök – ett samarbete mellan skolbiblioteket, svenskan och samhällskunskapen

Hanna Thölin och Violeta Ralevska

Vi berättar om hur eleverna arbetar med informationssökningsprocessen, från utforskande av ämnet samt olika källor via frågeställningar och källkritik till sammanställning av egen text.

Hanna Thölin , skolbibliotekarie på Freijaskolan och Violeta Ralevska, svenska- och SVA-lärare på Vättleskolan

Presentationen från föreläsningen i pdf-format

#Näthat

I årskurs 8, förra terminen, startade vi upp ett projekt där vi bland annat arbetade med Webbserien #hashtag, alltså kring nätmobbning inspirerat kring instagramupploppet. I år fortsätter vi utveckla detta projekt med att bland annat läsa boken “Gilla hata horan” som också handlar om hur man är på nätet. Vi kopplar ihop detta i svenskan med genre texter.

Hanna Davidsson och Anna Jutnäs, Lärare i svenska Brunnsboskolan

Presentationen från föreläsningen i pdf-format

Workshop om Filterbubblor och Fake News

Ekokammaren

Martin Törnros har utvecklat hemsidan Ekokammaren.se, en webb-resurs som kan synliggöra de ekokammare som skapas till följd av automatiskt individanpassade nyhetsflöden. Är det ett verktyg som kan användas till att öva upp elevernas källkritiska tänkande och få dem att lära känna källorna? Martin pratar också om falska nyheter och visar exempel på digital teknik som gör källkritik fullkomligt meningslöst. Eller?
Martin Törnros, Interaktiva Rum

Presentationen från föreläsningen i pdf-format