Torghandel Förskola är nu mer en välkänd mötesplats för pedagoger och rektorer i förskola, som ser erfarenhetsutbyte som en viktig och positiv del av förskolans utveckling. Pedagoger föreläser och visar hur de arbetar i sin verksamhet och bjuder in till reflektion och samtal.

Programmet denna dag:

Inspiration med digitala verktyg
Richard Duncan som är utvecklingspedagog kommer visa, inspirera och lära hur ni kan använda olika digitala verktyg såsom färg, form och struktur med hjälp av digitalt mikroskop. Vidare kommer Richard visa hur ni kan programmera, använda robotar, skapa sinnesrum med projektor.

Min digitala resa
Line Kavmark Knieling, förkollärare på Lasarettsgatans förskola berättar om ett forskningsprojekt hon deltog i vars syfte vara att beforska vardagen med digitala verktyg. Föreläsningen tar avstamp i den IKT resa och hur förskolan arbetar med att implementera digitala verktyg som en del av deras vardag tillsammans med barnen i förskolan

Torghandel 210421 Line Kavmark Knieling

Läsningens magi
Anna Hällgen, läsinspiratör, bibliotekarie och Ulf stark-pristagare kommer i sin föreläsning beröra metoder, ge inspiration och verktyg för att lyfta läsning och barnens språk i relation till förskolans läroplan. Anna visar olika bilderböcker lyfter Polyglutt men även andra pedagogiska verktyg, sätt att jobba med böckerna digitalt i “språkutvecklande” anda och  kopplat kring lärprocesser.

Anna Hällgren Torghandel 210420

Anmäla er kan ni göra nu. En länk till Microsoft Teams skickas några dagar innan till alla som anmält sig.
————————-