Alla föreläsningar som filmats på Torghandel genom åren finns på YouTube-kanalen TorghandelGoteborg.

Under eftermiddagen har du som undervisar i de praktisk-estetiska ämnena och du som är intresserad av digitalt skapande möjlighet att ta del av tre pedagogers exempel på undervisning där digital teknik använts som verktyg. Det praktiska görandet kopplas ihop med digitala verktyg och media i ett tematiskt och ämnesintegrerats arbets- och förhållningssätt.

Allas erfarenheter är viktiga när det gäller att utveckla en digital kultur i de estetiska ämnena. Torghandeln avslutas därför med dialog kring erfarenheter av och kunskaper om att jobba med digitalisering i de praktisk/estetiska ämnena samt en workshop tillsammans med REturen, där du får testa på digitalt och analogt material.

Slöjd finns i alla ämnen

Digitalisering i slöjd är mer än digitala material, 3D-skrivare och fräsar. Det handlar också om att hantera digitala verktyg och media i sammanhang som kopplas ihop med det praktiska görandet. Jag kommer att utgå från tidigare erfarenheter i en “skaparverkstad”-kontext, vidare genom processen att skapa kreativ arena på Kvibergsskolan och sluta i den verksamhet vi kommer att starta upp i höst.

Susannes presentation som pdf >>

Susanne Tobiasson, Slöjd Kvibergsskolan

Hur jag fick åk 5 att frivilligt lyssna på Stravinskij!

Jag kommer att presentera lite kort hur jag arbetar med digitalt skapande i musiken, men framför allt hur jag använder andra digitala verktyg i min undervisning. Fokus kommer då att ligga på verktygen i Google Classroom, där jag nu arbetar med ett mer spelifierat arbetssätt, och vilka möjligheter jag har sett med det.

Annas prezi >>

Anna Pappinen Hillert
leg. musiklärare och förstelärare inom IKT som arbetar på Rosendalsskolan åk 1-6

Digitala verktyg i bildundervisningen

Jag kommer att ge några konkreta exempel på hur de hantverksmässiga och de digitala moment kompletterar varandra i min undervisning. Jag kommer att lägga fokus på hur jag och mina elever använder digitala verktyg som Pixlr.editor, Google Drive, Stop Motion Studio samt vilka möjligheter och begränsningar möter vi i detta arbete.

Justynas presentation som pdf >>

Justyna Berg Sobota
legitimerad lärare i bild mot grund- och gymnasieskola. Arbetar på Rosendalsskolan årskurs 3-6.

Workshop med REturen

Niklas Börjesson, utvecklingsledare REturen

Elisabeth Johansson, utvecklingsledare REturen