Matematikbiennalen 2020 var den 21:a upplagan och är en återkommande kongress som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige. Två dagar fyllda med intressanta föreläsningar som gjorde det klurigt att välja programpunkter. Ska jag gå på “Minimalistisk programmering i matematik” med Niklas Grip (gymnasielärare på Mikael Elias gymnasium i Göteborg) eller lyssna på den pensionerade universitetslektorn Anders Tengstrands erfarenheter av  “Statistik och sannolikhetslära i ett historiskt perspektiv?”. Det är inte lätt att prioritera när du ser bilden med ett axplock av de 20 parallella seminarier varje timme som fanns att välja bland.

Hovåsskolans lärare föreläste

Det var dock lätt att plocka ut två av programpunkterna. Den ena var på torsdag förmiddag när matematiklärarna på Hovåsskolan redovisade sitt pågående projekt om “AI i matematikundervisningen”.

Inför en fullsatt gradängsal redogjorde lärarna för vårt gemensamma forsknings- och skolutvecklingsprojekt som finansierats av så kallade ULF-medel. Hovåsskolans matematiklärare har sedan ett halvår testat att använda ett digitalt läromedel som har adaptiva funktioner. Lärarna visade exempel på möjligheter och utmaningar och berättade om sina erfarenheter så här långt. De lovade att komma tillbaka om två år när projektet är avslutat.

PRIM-lärare hade workshop

Den andra lättvalda programpunkten var på torsdagseftermiddagen när de båda Torslanda-lärarna Sophia Eriksson och Catarina Djurelind genomförde en mycket uppskattad föreläsning och workshop om PRIM. PRIM står för programmering i matematik och är en hemsida som ger en introduktion till programmering i matematik från årskurs 1 till gymnasiet.

Sammantaget var alla “våra” lärare överens om att det här var två mycket värdefulla fortbildningsdagar. Värt att veta är att om du skickar in ett bidrag, och blir accepterad som föreläsare, betalar konferensarrangören din konferensavgift. Det kan vara något att fundera på tills nästa biennal som går av stapeln 2022 (även då i Växjö).