Torghandel planeras och genomförs av Center för Skolutveckling (Cfs) tillsammans med Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Barns muntliga berättande och flerspråkighet

Agneta Pihl och Eva-Lotte Sunryd Axelsson är utvecklingsledare i förskoleförvaltningen. De kommer att tala om hur förskolans personal kan stötta barns muntliga berättande, språk och flerspråkighet. Presentationen utgår bland annat från Agnetas erfarenheter som förskollärare i flerspråkig förskola och forskning hon genomfört inom ramen för en forskarskola.

Läslyftet och kollegialt lärande

Merisa Durakovic heter jag och jag arbetar som förskollärare på Taklöksvägens förskola. Jag arbetar även som handledare i Läslyftet som är en kompetensutveckling för pedagoger som bygger på kollegialt lärande för utveckling av barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Jag kommer att prata om hur vi på min förskola arbetar med Läslyftet genom att arbeta med språk- och kunskapsutvecklande teman som rör teknik i barnlitteratur. I slutet av föreläsningen kommer ni att få två frågeställningar som ni får möjlighet att diskutera.

Taklöksvägens förskola

Barns delaktighet, social hållbarhet och digitala verktyg

Alexandra Henningsson heter jag och jag är förskollärare och IKT pedagog för team Hålabäck i Kungsbacka. I denna föreläsning kommer jag berätta om hur vi fått in digitaliseringen i vårt projekt.

Projektet har haft fokus på hållbar utveckling där vi jobbat utifrån social hållbarhet, vårt fokus har legat på mångfald och mångkultur. Att få in digitala verktyg i vårt projekt har lett till att barnen har fått chans vara delaktiga utifrån sina egna förmågor. Detta har även lett att det kollegiala lärandet hos barnen har stärkts.

Team Hålabäck, Kungsbacka

Språkutvecklande arbete med stöttning av digitalitet – med barnen som producenter

Erfarenheter och exempel från förskolor i Bergsjön, Kortedala och Kviberg

Sedan 2016 har 10 förskoleenheter i utbildningsområde Öster 1 och 2 deltagit i en utbildningsinsats i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur ett flerspråkighetsperspektiv.

Vi som berättar heter Rebecka Hesse, Camilla Gillén, Eva Hakamäki, Anki Hjärtnäs Lindgren, Karin Bergeå samt Ann Nyberg och vi är processtödjare i några av dessa enheter.