Vårens Torghandel skola ställer frågan om hur undervisning ser ut som utvecklar elevers digitala kompetens utifrån läroplanens fyra aspekter

  • att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

I juli 2018 träder de reviderade läroplanerna för grund- och gymnasieskolan i kraft. Vad betyder det? Hur förbereder du dig? Kom och låt dig inspireras av kollegors exempel, funderingar och erfarenheter från sin undervisning. 

Utveckla självständiga läsare

Hur kan vi arbeta kreativt med digitala texter för att utveckla självständiga läsare med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt?

Cecilia Lind, Lärare En, Sv, Sva & Ty Johannebergsskolan 6-9, Centrum Språk-, läs- och skrivutvecklare Göteborgs Stad

Cecilias presentation som pdf

Blended learning

I mitt klassrum har jag sedan i höstas börjat utnyttja olika digitala arbetssätt för att få loss tid till att möta mina elever öga mot öga. Metoden kallas blended learning och jag berättar om min tolkning av hur det kan gå till. Inom formen för blended learning får eleverna möta simuleringar, flippade filmer och de får använda internet för att träna på informationssökning , allt under en och samma lektion.

Frida Hellgren Kesti, lärare Sjumilaskolan 7-9, Västra Hisingen

Fridas presentation som pdf

Podcast som redovisningsform och en del annat

Hur ser egentligen förändringarna i läroplanen ut för svenska och samhällskunskap och närliggande ämnen och hur kan man arbeta för att på ett adekvat sätt ta till sig förändringarna men också få syn på vad just du kan behöva fortbildning i. Det kommer vi att prata om dessutom kommer vi utifrån detta att ge handfasta tips på hur vi, i vår undervisning, uppfyller läroplanens och ämnesplanernas mål.

Annika och Karins presentation som pdf

Annika Buregård Eklund, lärare i samhällskunskap och beteendeämnen Schillerska Gymnasiet
Karin Berg, lärare i svenska och medier, samhälle och kommunikation Schillerska Gymnasiet

Att underlätta för dyslektiker med hjälp av digitala verktyg

I 2,5 år har jag arbetat med en elev som i princip har varit helt exkluderad från det teoretiska arbetet i skolan, på grund av sin dyslexi. Utmaningen har varit att väcka elevens intresse för ämnena och att hitta användarvänliga program. Jag kommer att dela med mig av våra framgångar men även de hinder vi stött på under resans gång.
Program vi tittar närmare på i min presentation är Google Classroom, Intowords och Screencastify.

Oskar Anderzén, lärare 6-9 Toleredsskolan, Lundby

Digitalt arbetssätt och programmering

Jag berättar om hur vi arbetar med att få en röd tråd i vårt arbete kring digitalisering och programmering. Dessutom berättar jag om hur vi har lagt upp arbetet med programmering inom teknikämnet på vår skola.

Maria Högfeldt Rudervall, lärare i åk 7-9 Brunnsboskolan, Norra Hisingen