Centrum för fysisk aktivitet är en offentlig verksamhet inom Västra Götalandsregionen och arbetar med fysisk aktivitet på olika nivåer och mot olika parter; från hälsofrämjande till behandlande, från generell nivå i samverkan till individnivå och med alla åldrar, från barn till vuxna.

Skola i rörelse heter kunskapsstödet Centrum för fysisk aktivitet utvecklat gentemot förskolans och skolans medarbetare. Stödet består av:

  • hemsidan www.vgregion.se/skola-i-rorelse med goda exempel, verktyg och forskning.
  • föreläsningar om fysisk aktivitet, rörelseförståelse och dess betydelse för inlärning och hälsa.
  • workshops kring rörelsepauser , rastaktiviteter och rörelse på förskolan.
  • bollplank för idéer och funderingar.
  • expertkunskap kring fysisk aktivitet och FaR som åtgärdande insats för elevhälsoteamet.
  • bloggen Skola i rörelse på Lärtorget!

Sätt fysisk aktivitet på er skolas agenda. Ta hjälp av stödet från Skola i rörelse – tillsammans kan vi få fler elever i rörelse och förbättra förutsättningarna för inlärning och en god hälsa!