Drottninghögsskolan har vunnit pris för Sveriges piggaste klassrum. Vad gör de då där? Och hur blir man piggast i Sverige?

Drottninghögsskolan ligger i Helsingborg i ett socioekonomiskt utsatt område. För en högre måluppfyllelse behövdes studieron ökas, våldet minskas och förutsättningarna för inlärning förbättras för alla 380 elever. De startade ett projekt de kallar Hjärna-puls-glädje, ett hälsoarbete som all personal på skolan är involverad i. De fokuserar på daglig rörelse och hälsofrämjande aktiviteter eftersom det finns ett starkt samband mellan god hälsa och en högre måluppfyllelse. Genom brain breaks pausgympa på lektionerna, hälsoråd, samarbete med föreningar, rastaktiviteter, utomhuspedagogik och en bred och allsidig idrottsundervisning inspireras eleverna till rörelse och bättre hälsa. Dessutom görs hälsosatsningar för medarbetarna. Än så länge ser man att anmälningarna för hot och våld minskat, att föräldrarna känner att barnen trivs och känner sig trygga i skolan, vilket även eleverna själva tycker. Drottningshögsskolans arbete kan följas på Facebook-sidan Hjärna-Puls-Glädje-Projekt.

Det är inte bara Drottningshögsskolan som jobbar med detta – hela Helsingborgs Stad satsar brett på fysisk aktivitet i skolan – på alla nivåer! I Helsingborg Stads utbildningsprogram, Barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning står att ”Fysisk aktivitet ska ingå i vardagen för att främja hälsa och lärande”. Inom elevhälsan finns en strategisk utvecklare i fysisk aktivitet. Till hösten ska elevhälsan börja jobba med Fysisk aktivitet på recept som åtgärdande insats för att nå de elever med störst behov av ökad fysisk aktivitet. Helsingborgs stads skolor har en tydlig profil gällande fysisk aktivitet och hälsa och erbjuder flera olika projekt och aktiviteter för sina skolor samt uppmuntrar medarbetare att våga prova och komma med egna tankar och idéer.

”Bli ditt bästa jag!” är ett projekt som ett antal skolor i Helsingborgs stad hoppat på. Medverkan i projektet gör att eleverna får chans att röra på sig mer, testa nya aktiviteter och lära sig mer om föreningslivet – på rasten och när skoldagen är slut. För att göra det enklare och roligare finns fritidsledare på plats, och ibland även representanter från föreningar i staden.

I Göteborg pågår också en massa fint arbete på olika skolor, där engagerade rektorre med drivande medarbetare jobbar systematiskt med daglig rörelse. Vi ser tecken på att “rörelsen” sprider sig – snart hoppas vi att hela Göteborg har de piggaste klassrummen!