Kunskapsstödet “Skola i rörelse” riktar sig till förskolans och skolans medarbetare. Du kan ta hjälp av kunskapsstödet för sätta fysisk aktivitet på er agenda för att få fler elever i rörelse och förbättra förutsättningarna för inlärning och en god hälsa.

Stödet är kostnadsfritt och består av:

  • hemsidan www.vgregion.se/skola-i-rorelse med goda exempel, verktyg och forskning.
  • föreläsningar om fysisk aktivitet, rörelseförståelse och dess betydelse för inlärning och hälsa.
  • workshops kring rörelsepauser, rastaktiviteter och rörelse på förskolan.
  • bollplank för idéer och funderingar.
  • expertkunskap kring fysisk aktivitet och FaR som åtgärdande insats för elevhälsoteamet.
  • bloggen Skola i rörelse!
Till lärresursen ➜ Bloggen Skola i rörelse