Kunskapsstödet “Skola i rörelse” riktar sig till skolans och elevhälsans medarbetare. Du kan ta hjälp av kunskapsstödet för sätta fysisk aktivitet på er agenda för att få fler elever i rörelse och förbättra förutsättningarna för inlärning och en god hälsa.

Stödet består av:

  • hemsidan www.vgregion.se/skola-i-rorelse med konkreta verktyg för det dagliga arbetet samt tips på hur arbete med fysisk aktivitet kan inkluderas i skolans systematiska arbete.
  • handledning för övergripande organisation, skolförvaltningar och skolkoncerner med syfte att strukturera arbetssätt för fysisk aktivitet som förebyggande och åtgärdande insats samt möjlighet till skräddarsydda utbildningsinsatser kring fysisk aktivitet, rörelserikedom och dess betydelse för inlärning och hälsa.
  • bloggen Skola i rörelse!
Till lärresursen ➜ Bloggen Skola i rörelse