Vi har samlat forskning, goda exempel och praktiska verktyg för ökad fysisk aktivitet i skolan på www.vgregion.se/skola-i-rorelse. Hitta inspiration för vad som kan göras på lektionerna, rasterna, gällande transporter till och från skolan, med inne- och utemiljö samt i anslutning till skoldagen för att eleverna ska samla på sig tillräckligt med rörelse för att må bra och prestera bättre.

Under lektioner kan man jobba med upplevelsepedagogik, vara utomhus, på olika sätt integrera rörelse i undervisningen, lägga in rörelsepauser eller kanske rent av lägga in extra lektioner med rörelse såsom pulsträning till exempel. Långvarigt stillasittande är i sig skadligt för hälsan och den lilla pausen med rörelse ökar cirkulationen vilket ger positiva effekter på vår hjärna.

Rasterna är guldgruvor! Rör sig eleverna under rasterna har de snart nått rekommendationen 60 minuter fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet. Eleverna får en stunds aktiv vila och deras hjärnor förbereds inför nästa lektion. Erbjuds det dessutom organiserad aktivitet där vuxna är med minskar risken för konflikter vilket leder till att efterföljande lektioner i större grad kan ägnas åt undervisning. För äldre elever kan det finnas en poäng med att schemalägga efterföljande lektioner i klassrum långt bort från varandra – nudging at its best!

Aktiva transporter ökar den sammanlagda mängden fysisk aktivitet under dagen. Skolan kan få hjälp att upprätta skolreseplaner, vara med i olika stegutmaningar, lyfta frågan på föräldramöten, se till att det finns bra förvaring för cyklar, sparkcyklar och skejtboards, fundera kring busskort och så vidare för att stimulera eleverna att ta sig till skolan på egna ben.

Den byggda miljön påverkar i stor grad hur mycket vi rör på oss. Det finns olika förutsättningar för hur skolgårdar kan se ut, men aspekten “fysisk aktivitet” måste alltid tas i beaktande – både vad gäller yngre och äldre elever. Vad gäller inomhusmiljön pratas det mycket om kreativa och aktiva klassrum – kanske är vi på väg ifrån 1800-talsuppfinningen med katederundervisning, (lika stora, dåligt anpassade) bänkar i rader och stillasittande elever!

I anslutning till skoldagen finns också utrymme för att öka mängden daglig rörelse – kanske passar morgongympa på din skola? Eller öppen gympasal på eftermiddagen? Samarbeten med närliggande idrottsföreningar eller gym? Fritidsgympa? Fredagsfys? Engagera eleverna genom att bilda Skol IF eller hälsoråd genom Reacta.

Med hemsidan www.vgregion.se/skola-i-rorelse vill vi inspirera och förenkla för skolor att genomföra förändringar som ger mer fysiskt aktiva elever som mår och presterar bättre. Vår strävan är att på hemsidan presentera forskning, goda exempel och verktyg och visa kostnadsfria alternativ med en offentlig eller ideell avsändare så långt det är möjligt. Vill du diskutera innehållet på vår hemsida är du hjärtligt välkommen att höra av dig.