För snart två år sedan fick Skolverket i uppdrag av regeringen att ”lämna förslag på hur exempelvis skärpningar i läroplanen” kan leda till att alla elever dagligen kan ta del av fysisk aktivitet.

Den 31 januari 2019 redovisades äntligen uppdraget. Skolverket föreslår följande:

  • Ändring av läroplanen till: ”eleverna ska ges möjlighet och uppmuntras att delta i hälsofrämjande fysiska aktiviteter under skoldagen”.
  • Rektor ansvarar för att detta sker!
  • Kompetensutveckling av skolpersonal inom området fysisk aktivitet och speciellt kunskap kring elevers olika förutsättningar kommer att behöva erbjudas.
  • Skolorna ges frihet att arbeta på olika sätt för att erbjuda och uppmuntra eleverna till fysisk aktivitet under hela skoldagen.

Det blir spännande att se var detta landar i praktiken och hur skolor tar sig an arbetet på olika sätt! Har din skola redan börjat planera? Det hade varit intressant för oss att lyssna av hur ni tänker – bjud gärna in oss!

Vill ni på er skola redan nu utveckla er kompetens kring fysisk aktivitet, dess effekter på inlärning, hälsa och rent praktiskt – tveka inte att ta kontakt med oss som jobbar med Skola i rörelse! Vi kan komma till er skola och ge stöd, inspiration, föreläsa och hålla workshops.

Kika på www.vgregion.se/skola-i-rorelse för mer information, inspiration och praktiska tips!

Läs Skolverkets Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan