Biograf Draken är en stor lokal, den rymmer flera hundra personer. När specialpedagoger, skolsköterskor, rektorer, psykologer, läkare och kuratorer dansade yvigt till GoNoodles rörelsepaus ”Lunch” fylldes inte bara scenen utan hela lokalen av rörelseglädje och höga skratt!

Elevhälsans upptaktsdag, som ägde rum 21 september, arrangeras av Center för skolutveckling och fokuserade i år på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Skola i rörelse/FaR-teamet fanns med för att sprida budskapet om barns rätt till daglig rörelse. Vid ett par tillfällen under dagen genomförde vi rörelsepauser för att bryta stillasittandet under föreläsningarna. Dessa var mycket uppskattade och flera personer kom fram och efterfrågade fler rörelsepauser under dagen!

Under fikapauserna fanns Skola i rörelse/FaR-teamet med som utställare. Här delades det ut material och många intressanta samtal och diskussioner ägde rum. Upplevelsen som vi alla delade var att intresset för att öka rörelse och fysisk aktivitet i skolan är stort, liksom intresset för mat och kostfrågor.

Dietisten i FaR-teamet fanns på plats och fångade upp dessa samtal. På vilka sätt kan man som skola främja goda matvanor? Till exempel genom att arrangera en föreläsning, bjuda in till Öppet Hus, skapa tillfälle att samtala om bra mat, påverka utbudet i skolkaféet eller hålla en work-shop i mellanmål! Kontakta gärna FaR-teamet för tips och råd hur ni kan gå tillväga.

Som speciellt inbjudna gäster fanns rektor Emil Beckman och specialpedagog Staffan Hjalmarsson från Rydsbergsskolan i Lerum med vid vårt utställningsbord. De pratade om hur de infört obligatorisk pulsträning på sin skola och arbetar utifrån sin vision: “Vi fyller hjärna hjärtat med trygghet, självkänsla och framtidstro”. Två verkliga inspiratörer som märkt tydlig effekt på skolans resultat avseende elevernas tydligt förbättrade meritvärden.

Nästa år är förhoppningen att vi kan stanna kvar på scenen för att föreläsa om vikten av daglig rörelse mellan rörelsepauserna.